LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

     
Witamy w Bazie Wiedzy Klett!
     

.... 

Zgromadziliśmy tutaj materiały dla nauczycieli, które stanowią podręczną biblioteczkę w codziennej pracy z uczniami. Są to zarówno oficjalne dokumenty, takie jak: programy nauczania, rozkłady materiału lub przedmiotowe systemy oceniania, jak również materiały sprawdzające postępy uczniów typu: kartkówki, testy.

Zostały one opublikowane w dwóch sekcjach.

Materiały zamieszczone w Bazie Wiedzy, w sekcji Programy, rozkłady, PSO dostępne są dla wszystkich nauczycieli, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej. Jesteś zainteresowana/y dostępem do takich materiałów? Możesz zarejestrować się tutaj i korzystać z nich w codziennej pracy.

Sekcja Materiały w ramach obudowy podręczników Klett zawiera szerszą obudowę metodyczną między innymi kartkówki, sprawdziany, testy z kluczami, odpowiedzi, pomysły na lekcje, itp.