LektorKlett

Numery dopuszczeń MEN podręczników wydanych po 2015 r.

 

Seria

tom

Tytuł

Numer MEN

JĘZYK NIEMIECKI

Hallo Anna (wg NPP 2017)

1 Hallo Anna 1. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy I-III (wg NPP) 791/1/2017
2  Hallo Anna 2. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy I-III (wg NPP) 791/2/2018
3 Hallo Anna 3. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy I-III (wg NPP) 791/3/2018
Hallo Anna - wieloletnia 1

Hallo Anna 1. Podręcznik.Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy I-III

343/1/2011/2015
2

Hallo Anna 2. Podręcznik.Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy I-III

343/2/2012/2015
3 Hallo Anna 3. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy I-III 343/3/2013/2015
Niko - wieloletni 1 Niko 1. Podręcznik. Język niemiecki jako język mniejszości dla szoły podstawowej klasy I-III 776/1/2016
2 Niko 2. Podręcznik. Język niemiecki jako język mniejszości dla szoły podstawowej klasy I-III 776/2/2017
3 Niko 3. Podręcznik. Język niemiecki jako język mniejszości dla szoły podstawowej klasy I-III 776/3/2018
Wir smart (wg NPP 2017) 1 Wir smart 1. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VIII 827/1/2017
2 Wir smart 2. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VIII 827/2/2018
4 Wir smart 4. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VIII 828/4/2017
5 Wir smart 5. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VIII 828/5/2018
Wir smart  1 Wir smart 1. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VI 736/1/2015
Wir smart 2. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VI  736/2/2016 
3 Wir smart 3. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VI
736/3/2017
Wir neu 2 Wir neu 2. Podręcznik 442/2/2012
3 Wir neu 3. Podręcznik 442/3/2014
Magnet (wg NPP 2017) 1 Magnet 1. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej 788/1/2017
2 Magnet 2. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej 788/2/2018
Magnet - wieloletni 1 Magnet 1. Podręcznik. Język niemiecki dla gimnazjum

98/1/2009/2015

2 Magnet 2. Podręcznik. Język niemiecki dla gimnazjum 98/2/2010/2015
3 Magnet 3. Podręcznik. Język niemiecki dla gimnazjum 98/3/2011/2016
Magnet 3 Magnet 3. Podręcznik. Język niemiecki dla gimnazjum 98/3/2011
4 Magnet 4. Podręcznik. Język niemiecki dla gimnazjum 98/4/2012
Magnet smart 1 Magnet smart 1. Podręcznik. Język niemiecki dla gimnazjum 735/1/2015
2 Magnet smart 2. Podręcznik. Język niemiecki dla gimnazjum 735/2/2015
3 Magnet smart 3. Podręcznik. Język niemiecki dla gimnazjum 735/3/2016
4 Magnet smart 4. Podręcznik. Język niemiecki dla gimnazjum
735/4/2017
Magnet smart
(wg NPP 2017)
1 Magnet smart 1. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej

817/1/2017
2 Magnet smart 2. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej
817/2/2017
3 Magnet smart 3. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej
817/3/2018
Komplett 1 Komplett 1. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników
793/1/2017
2 Komplett 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników
793/2/2018

Komplett plus
(wg NPP 2019)

1 Komplett plus 1. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników
941/1/2018
2 Komplett plus 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników 941/2/2018
Exakt für Dich - wieloletni Starter Exakt für Dich STARTER. Podręcznik + CD 717/1/2014/2015
1 Exakt für Dich 1. Podręcznik + CD 717/2/2014/2015
2 Exakt für Dich 2. Podręcznik + CD 717/3/2015
3 Exakt für Dich 3. Podręcznik + CD 717/4/2016
Exakt 3 Exakt 3. Podręcznik + CD 368/3/2014
Genau - wieloletni 1 Genau 1. Podręcznik + CD 651/1/2013/2015
2 Genau 2. Podręcznik + CD 651/2/2014/2015
3 Genau 3. Podręcznik + CD 651/3/2015
4 Genau 4. Podręcznik + CD 651/4/2016
Genau 2 Genau 2. Podręcznik z ćwiczeniami + CD 651/2/2014
Direkt neu - wieloletni 1a Direkt neu 1a. Podręcznik + CD 333/1/2015/z2
1b Direkt neu 1b. Podręcznik + CD 333/2/2015/z2
2a Direkt neu 2a. Podręcznik + CD 333/3/2015/z1
2b Direkt neu 2b. Podręcznik + CD 333/4/2016/z1
3 Direkt neu 3. Podręcznik + CD 333/5/2017/z1
Direkt neu
2a Direkt neu 2a. Podręcznik z ćwiczeniami + CD 333/3/2012
2b Direkt neu 2b. Podręcznik z ćwiczeniami + CD 333/4/201
3 Direkt neu 3. Podręcznik z ćwiczeniami + CD 333/5/2013
Direkt Deutsch hautnah neu - wieloletni 1 Direkt Deutsch hautnah neu 1. Podręcznik + CD 599/1,2/2012/2015
2 Direkt Deutsch hautnah neu 2. Podręcznik + CD

599/3,4/2013/2016

3 Direkt Deutsch hautnah neu 3. Podręcznik + CD  599/5/2018
Direkt Deutsch hautnah neu  2 Direkt Deutsch hautnah neu 2a. Podręcznik z ćwiczeniami + CD 599/3/2013
2 Direkt Deutsch hautnah neu 2b. Podręcznik z ćwiczeniami + CD 599/4/2014


JĘZYK HISZPAŃSKI

Gente Joven Edicion revisada 1 Gente Joven 1 Edición revisada. Podręcznik. Język hiszpański dla szkoły podstawowej 870/2/2017
2 Gente Joven 2 Edición revisada. Podręcznik. Język hiszpański dla szkoły podstawowej 870/1/2018
Gente Joven - wydanie szkolne - podręcznik wieloletni 1 Gente Joven 1 Nueva Edición. Podręcznik. Język hiszpański dla gimnazjum 693/1/2014/2015
2 Gente Joven 2 Nueva Edición. Podręcznik. Język hiszpański dla gimnazjum 693/2/2015
3 Gente Joven 3 Nueva Edición. Podręcznik. Język hiszpański dla gimnazjum 693/3/2017

Aula Internacional - wydanie szkolne - podręcznik wieloletni
1 Aula Internacional 1 Nueva Edición. Podręcznik. Język hiszpański dla szkół ponadgimnazjalnych  694/1/2014/2015
2 Mi Aula Internacional 2. Podręcznik. Język hiszpański dla szkół ponadgimnazjalnych  694/2/2015
3 Mi Aula Internacional 3. Podręcznik. Język hiszpański dla szkół ponadgimnazjalnych 694/3/2017


JĘZYK FRANCUSKI

Club @dos - podręcznik wieloletni  1 Club @dos 1. Podręcznik. Język francuski dla klasy VII 839/1/2017
2 Club @dos 2. Podręcznik. Język francuski dla klasy VIII  839/2/2018
Pourquoi pas ! - podręcznik wieloletni
1 Pourquoi pas!  1. Podręcznik. Język francuski dla gimnazjum 654/1/2013/2015
2 Pourquoi pas!  2. Podręcznik. Język francuski dla gimnazjum 654/2/2014/2016
3 Pourquoi pas!  3. Podręcznik. Język francuski dla gimnazjum 654/3/2015
Version Originale- podręcznik wieloletni 1 Version Originale 1. Podręcznik. Język francuski dla szkół ponadgimnazjalnych 567/1/2012/2015
2 Version Originale 2. Podręcznik. Język francuski dla szkół ponadgimnazjalnych 567/2/2013/2016
3 Version Originale 3. Podręcznik. Język francuski dla szkół ponadgimnazjalnych 567/3/2014/2017


PRZYRODA

Przyroda - wieloletnia 4 Przyroda z klasą 4. Podręcznik 481/1/2012/2015
5 Przyroda z klasą 5. Podręcznik 481/2/2013 
Przyroda 5 Przyroda z klasą 5. Podręcznik 481/2/2013
6 Przyroda z klasą 6. Podręcznik 481/3/2014


MATEMATYKA

Matematyka - wielolenia 4 Matematyka z klasą 4.  Podręcznik 575/1/2012/2015
5 Matematyka z klasą 5.  Podręcznik 575/2/2013/2016
Matematyka  5 Matematyka z klasą 5.  Podręcznik 575/2/2013
6 Matematyka z klasą 6.  Podręcznik 575/3/2014


GEOGRAFIA

Geografia - wieloletnia 1 Geografia 1. Podręcznik 464/2012