LektorKlett

Menu

Wykorzystaj talenty swoich uczniów!


Materiały dodatkowe dla uczniów zdolnych:

  • Dodatkowe zadania dla uczniów o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności.
  • Materiały do wykorzystania na lekcji.
  • Pomysły na dodatkowe zadania dla najzdolniejszych.
  • Wszystkie materiały w wersji gotowej do wydrukowania.


Materiały przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych:

  • Dodatkowe zadania przygotowujące uczniów do udziału w konkursach geograficznych.
  • Klucz odpowiedzi w materiałach dla nauczyciela.
  • Różne poziomy zaawansowania.
  • Pomysły do wykorzystania na lekcji lub jako zadanie domowe.
  • Wszystkie materiały w wersji gotowej do wydrukowania.