LektorKlett

Menu

Wykorzystaj talenty swoich uczniów!

Materiały dodatkowe dla uczniów zdolnych:

  • Dodatkowe zadania dla uczniów o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności.
  • Materiały do wykorzystania na lekcji.
  • Pomysły na dodatkowe zadania dla najzdolniejszych.
  • Wszystkie materiały w wersji gotowej do wydrukowania.

Dzięki „Przyrodzie z klasą” możliwa jest praca z uczniami o różnym poziomie umiejętności.


Materiały przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych:

  • Dodatkowe zadania przygotowujące uczniów do udziału w konkursach przyrodniczych.
  • Klucz odpowiedzi w materiałach dla nauczyciela.
  • Różne poziomy zaawansowania.
  • Pomysły do wykorzystania na lekcji lub jako zadanie domowe.
  • Wszystkie materiały w wersji gotowej do wydrukowania.

Dodatkowe zadania zachęcają do nauki uczniów zdolnych. Powtórki i podsumowania sprawiają, że nawet najsłabsi uczniowie opanują wiedzę i umiejętności wymagane przez program.