LektorKlett

Menu

Wszystko, czego potrzebuje nauczyciel, aby skutecznie uczyć

Materiały dla nauczyciela to kompletny zestaw pomocy dydaktycznych:

 • Płyta CD z niezwykle bogatym zestawem pomocy zastępuje podręczną biblioteczkę i ułatwia natychmiastowe wyszukanie potrzebnych materiałów.
 • Wszystkie najważniejsze materiały i dokumenty w jednym miejscu – do przygotowania lekcji czy sprawdzianu nie potrzeba już nic więcej.
 • Materiały dla nauczyciela zostały opracowane w wygodnej formie umożliwiającej drukowanie i edycję wybranych fragmentów.


Materiały dla nauczyciela obejmują:

 • program nauczania,
 • rozkład materiału z elementami planu wynikowego,
 • pomysły na lekcję,
 • do każdego rozdziału kartkówki i prace klasowe,
 • specjalne wersje kartkówek i sprawdzianów dla uczniów z dysfunkcjami,
 • zbiór zadań,
 • materiał przygotowujący do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 • pakiet zadań GeoGebra®,
 • testy kompetencji,
 • testy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty,
 • karty pracy dla uczniów poniżej normy intelektualnej.