LektorKlett

Menu

Todas las voces

Todas las voces

Kurs kultury i cywilizacji dla młodzieży i dorosłych na poziomie A1-A2 oraz B1. Idealny do każdego kursu, który pragnie zrealizować tematy związane z kulturą hiszpańską oraz latynoamerykańską: historią, polityką, ekonomią, sztuką, rozrywką, pracą, kinem, literaturą, gastronomią, etc. Każdy rozdział zawiera podrozdziały tematyczne, które proponują teksty z ćwiczeniami ze zrozumienia, słownictwa, wypowiedzi pisemnych, zadania, które umożliwiają poznanie wielokulturowe, ćwiczenia w Internecie, etc.

 • Liczne autentyczne dokumenty o wartości informacyjnej oraz kulturowej (teksty, ilustracje, nagrania oraz filmiki).
 • Ćwiczenia ze zrozumienia ze słuchu oraz audiowizualnego (zawiera DVD).
 • Idealny do poznania najważniejszych aspektów kultury hiszpańskiej oraz latynoamerykańskiej.
 • Wielokulturowa perspektywa
   
Todas las voces A1-A2 - Libro del alumno

Todas las voces A1-A2

Kurs kultury i cywilizacji dla młodzieży i dorosłych na poziomie A1-A2. Idealny do każdego kursu, który pragnie zrealizować tematy związane z kulturą hiszpańską oraz latynoamerykańską: historią, polityką, ekonomią, sztuką, rozrywką, pracą, kinem, literaturą, gastronomią, etc. Każdy rozdział zawiera podrozdziały tematyczne, które proponują teksty z ćwiczeniami ze zrozumienia, słownictwa, wypowiedzi pisemnych, zadania, które umożliwiają poznanie wielokulturowe, ćwiczenia w internecie, etc.

 • Liczne autentyczne dokumenty o wartości informacyjnej oraz kulturowej (teksty, ilustracje, nagrania oraz filmiki).
 • Ćwiczenia ze zrozumienia ze słuchu oraz audiowizualnego (zawiera DVD).
 • Idealny do poznania najważniejszych aspektów kultury hiszpańskiej oraz latynoamerykańskiej.
 • Wielokulturowa perspektywa

Spis treści oraz przykładowy rozdział Todas las voces A1-A2

Kup Todas las voces A1-A2 w sklepie internetowym
   
Todas las voces B1 - Libro del alumno

Todas las voces B1

Todas las voces jest podręcznikiem skierowanym do uczniów języka hiszpańskiego na poziomie B1, którzy chcą lepiej poznać kulturę języka, którego się uczą. Książka składa się z 11 rozdziałów tematycznych, które prezentują informacje na temat różnych aspektów kultury hiszpańskojęzycznej oraz umożliwiają ćwiczenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych.

Cele podręcznika:

 • Zagwarantowanie uczniowi dostępu do wiadomości socjokulturowych świata hiszpańskojęzycznego uświadamiając go o różnorodności kulturowej i językowej.
 • Umożliwienie rozwoju kompetencji międzykulturowych ucznia dzięki ćwiczeniom, które pobudzą go do kwestionowania swoich własnych wartości i referencji kulturowych.
 • Podkreślenie związku języka z kulturą pokazując ich wzajemne wpływy.
 • Umożliwienie rozwoju podstawowych kompetencji komunikacyjnych (czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz interakcji).
 • Nauka używania języka w konkretnych kontekstach kulturowych.
Kup Todas las voces B1 w sklepie internetowym
   

 DO POBRANIA

 
Podręcznik nauczyciela  Todas las voces A1-A2

 

Podręcznik nauczyciela  Todas las voces B1