LektorKlett

Menu

System Pomiaru Przyrostu Umiejętności

Sprawdź poziom wiedzy i umiejętności swoich uczniów!

Wszyscy nauczyciele korzystający z podręczników „Matematyka z klasą” i „Przyroda z klasą” mogą skorzystać z Systemu Pomiaru Przyrostu Umiejętności, który pozwoli im ocenić poziom wiedzy i umiejętności uczniów na początku klasy czwartej.

Testy do przeprowadzenia oceny umiejętności znajdują się w Bazie Wiedzy pod linkami: sprawdzian wiadomości przed klasą 4 (matematyka) oraz sprawdzian wiadomości przed klasą 4 (przyroda).

Wyniki testu można wprowadzać od dziś do Dnia Nauczyciela (14.10) na stronie: platforma interaktywna.

Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu dostępna jest tutaj.

Wprowadzenie wyników pozwoli na porównanie wyników uczniów na tle klasy, szkoły i województwa, a także całego kraju – ostateczne wyniki będą znane 15.10.

Kolejne testy w ramach Systemu Pomiaru Przyrostu Umiejętności udostępnimy nauczycielom przyrody i matematyki pod koniec pierwszego półrocza oraz przed zakończeniem roku szkolnego.

Dzięki Systemowi Pomiaru Przyrostu Umiejętności:

  • Sprawdzisz, którzy uczniowie wymagają szczególnego wsparcia i na jakie umiejętności należy położyć szczególny nacisk.
  • Dowiesz się, którym uczniom warto podsunąć dodatkowe zadania dla rozwijające umiejętności matematyczne.
  • Będziesz mógł śledzić postępy swoich uczniów dzięki przeprowadzanym regularnie (w połowie roku i na jego zakończenie) testom.
  • Zobaczysz jak wyniki Twoich uczniów wyglądają na tle średniej szkoły, województwa i kraju.

System Pomiaru Przyrostu Umiejętności to szansa na indywidualizację procesu nauczania! Bogaty wybór materiałów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.