LektorKlett

Menu

Repetytorium maturalne - Słownictwo krok po kroku

Zawiera 14 rozdziałów tematycznych z usystematyzowanym słownictwem i licznymi, różnorodnymi ćwiczeniami i zadaniami.

direkt- repetytorium maturalne poziom podstawowy

Zobacz rozdział repetytorium leksykalnego online. →

Informacje o repetytorium leksykalnym    
Dzięki repetytorium "Słownictwo krok po kroku" uczeń:
  • powtórzy słownictwo do poszczególnych obszarów tematycznych, dzięki słowniczkom z uporządkowanymi kategoriami leksykalnymi oraz zwrotami,
  • utrwali materiał leksykalny w krótkich kreatywnych i motywujących ćwiczeniach w atrakcyjnej formie graficznej,
  • sprawdzi znajomość słownictwa poprzez testy leksykalne z urozmaiconymi typami ćwiczeń, m.in. opartymi o krótkie teksty,
  • zastosuje swoje umiejętności w praktycznych zadaniach na komunikację ustną w formie interakcji i wypowiedzi - oraz pisemną - w postaci form użytkowych (ankieta, e-mail, ogłoszenie, zaproszenie),
  • rozwiązując zamieszczony na końcu każdego rozdziału test gramatyczny, przypomni sobie i utrwali najważniejsze zagadnienia gramatyczne. Zamieszczone na poszczególnych stronach podręcznika wskazówki ułatwią pracę zarówno samodzielną, jak i w grupie.
  • Kup repetytorium leksykalne w sklepie internetowym
Polecamy również:
Kup repetytorium leksykalne w sklepie internetowym