LektorKlett

Menu

Drodzy Nauczyciele przyrody!

Pragniemy poinformować, że wieloletni podręcznik do przyrody do klasy 6 z serii Przyroda z klasą zyskał numer dopuszczenia MEN: 481/3/2014/2017..

Jednocześnie z przykrością zawiadamiamy, że jest to ostatni tom podręcznika wydany w tej serii. Zmiana systemu edukacji i programu dla klasy IV, skrócenie nauczania przyrody jako osobnego przedmiotu do jednego roku oraz wydłużenie szkoły podstawowej o dwa lata zmusiły nas do podjęcia decyzji o niewydawaniu Przyrody z klasą dostosowanej do nowej podstawy programowej (czyli podręcznika na jeden rok nauki)..

Z licznych sygnałów od Państwa wiemy, że Przyroda z klasą zaskarbiła sobie zaufanie rzeszy nauczycieli i uczniów, którzy chętnie zgłębiali wiedzę przyrodniczą dzięki naszym materiałom. Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę z naszym wydawnictwem..

Korzystając z okazji, życzymy dalszych sukcesów w nauczaniu z podręczników naszej serii przyrodniczej w klasie 5 w nadchodzącym roku szkolnym oraz klasie 6, aż do roku szkolnego 2018/19. Żywimy też nadzieję, że spotkają się Państwo z nami jako wydawnictwem w przyszłości, przy okazji niechybnych kolejnych zmian w systemie edukacyjnym.

 Robert Kuc
Redaktor Naczelny Wydawnictwa Klett