Zaloguj się

panel nauczyciela


Żyrafa Ola i przyjaciele

Żyrafa Ola i przyjaciele

Żyrafa Ola i przyjaciele to program wychowania przedszkolnego zgodny z obecnie obowiązującą podstawa programową, który poprzez zabawę i spontaniczne doświadczanie, przygotowuje dzieci do pierwszych kroków w szkole podstawowej.

Pakiet przygotowany w oparciu o koncepcję Porozumienia bez Przemocy uwrażliwia przedszkolaki na innych, uczy je empatii, ale daje również doskonale narzędzia dla nauczyciala, które są wsparciem na każdy dzień w pracy z dziećmi w ciągu roku. Dzieciom i nauczycielom towarzyszy przemiła bohaterka, która z pewnością zyska ich akceptację.

Pakiet „Żyrafa Ola i przyjaciele” jest wynikiem pracy polskiego zespołu autorskiego, z zachowaniem praktyk i doświadczeń międzynarodowych. Dominującą rolę w  przygotowaniu odegrali Państwa Koledzy i Koleżanki z całej Polski – metodycy, nauczycielki wychowania przedszkolnego, doradcy i psycholog. W skład naszego zespołu wchodzą przede wszystki nauczyciele-praktycy, którzy codziennie w swej pracy zawodowej edukują i wychowują swoich podopiecznych. To dzięki nim "Żyrafa Ola i przyjaciele" zawiera optymalną ilość zróżnicowanego materiału, rozłożonego odpowiednio na każdy tydzień nauki i zabawy z dziećmi.

Zawarte w książce dla nauczyciela scenariusze pracy obejmują kompleksowy materiał do pracy z dziećmi. Nauczyciele będący na początku swej drogi zawodowej docenią szczegółowe rozplanowanie dnia pracy z przedszkolakami, zaś doświadczeni pedagodzy mogą w pełni skorzystać z naszych propozycji, ale również potraktować je jako wskazówki i materiały, które kolejnymi pomysłami wzbogacą ich pracę.

Pakiet w liczbach:
• 1 blok kart dla dzieci, by wygodnie im było pracować.
• 35 kart pracy, aby zapewnić optymalną ilość materiału i nie przeciążać przedszkolaków.
• 2 arkusze naklejek, uatrakcyjniających pracę.
• 2 tomy materiałów dla nauczycieli.
• 175 scenariuszy, by zapewnić nauczycielowi materiał do pracy na każdy dzień nauki.
Plany pracy dydaktycznej na każdy miesiąc.
• Propozycje wpisów do dzienników na każdy miesiąc.

• Pakiet dla 3-latków jest skorelowany tematycznie z pakietem dla dzieci 4-letnich. Zawiera ćwiczenia odpowiednie dla tej grupy wiekowej.
• Format bloku rysunkowego ułatwia pracę 3-latkom.
• W pakiecie wprowadzono pierwsze elementy komunikacji zgodnej z Porozumieniem bez Przemocy.

W skład zestawu przedszkolaka wchodzą:
• 1 blok kart dla dzieci,
• 2 arkusze naklejek,
• wygodna teczka do przechowywania kart pracy, aby zawsze były w jednym miejscu.

W skład zestawu dla nauczyciela wchodzą:
• Kompletny zestaw materiałów, z których korzysta przedszkolak.
• Dwa tomy czarno-białych scenariuszy (152 oraz 136 stron) zawierających zróżnicowane propozycje aktywności dla przedszkolaków na każdy dzień pobytu w przedszkolu.
Program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności dzieci trzyletnich wraz z kompleksowym programem dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Plany pracy.
• Propozycje wpisów do dziennika.
Arkusz obserwacji rozwoju dzieci 3-letnich.
Pacynka żyrafa Ola.

Pakiet w liczbach:
• 2 tomy kart dla dzieci, by wygodnie było im pracować.
• 2 tomy materiałów dla nauczycieli, by mogli łatwo zorientować się, gdzie szukać odpowiednich tekstów.
• 105 kart pracy, by materiał idealnie wpasować w dni nauki w roku.
• 175 scenariuszy, by zapewnić nauczycielowi materiał do pracy na każdy dzień nauki.
• 10 scenariuszy okolicznościowych, by zaskoczyć przedszkolaków czymś niezwykłym.
• 4 scenariusze teatrzyków przedszkolnych, by dać dzieciom możliwość wystąpienia na przedszkolnej scenie.
• 1 płyta CD z piosenkami i materiałami dodatkowymi, by dzieci miały dobrą zabawę.
• 1 płyta z materiałami dla nauczyciela w formie elektronicznej, by łatwo dostosować je do swoich potrzeb i czerpać inspirację do kolejnych zajęć.

W skład zestawu przedszkolaka wchodzą:
• 2 tomy kart pracy,
• zestaw wypychanek,
zeszyt grafomotoryczny,
dzienniczek przedszkolaka,
segregator do przechowywania wszytkich materiałów na półce.

W skład zestawu dla nauczyciela wchodzą:
• Kompletny zestaw materiałów, z których korzysta przedszkolak.
• Dwa tomy czarno-białych scenariuszy (każdy ok. 250 stron) zawierających zróżnicowane propozycje aktywności dla przedszkolaków na każdy dzień pobytu w przedszkolu.
Program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności dzieci czteroletnich wraz z kompleksowym programem dla dzieci w wieku 3-6 lat.
• Propozycje wpisów do dziennika.
Arkusz obserwacji rozwoju dzieci 4-letnich.
• Zbiór elektronicznych materiałów zawierający program nauczania, plany pracy, scenariusze teatrzyków, karty obrazkowe, dyplomy, nagrania efektów dźwiękowych do scenariuszy.
• 10 dyplomów za uczestnictwo przedszkolaków w dniach specjalnych.
Płyta CD z 10 piosenkami i podkładem muzycznym do każdej z nich oraz z nagraniami dźwięków do scenariuszy.
• Zeszyt z nutami oraz tekstami piosenek.
10 plansz obrazkowych w formacie 28 cm x 28 cm.
Dwa plakaty formatu 110 cm x 80 cm (urodziny i lista obecności) z flamastrem suchościeralnym.
Pacynka żyrafa Ola.

Pakiet w liczbach:
• 4 tomy kart pracy dla dzieci, by wygodnie było im pracować.
• 4 tomy materiałów dla nauczycieli, by mogli łatwo zorientować się, gdzie szukać odpowiednich tekstów.
• 175 kart pracy, by materiał idealnie wpasować w dni nauki w roku.
• 175 scenariuszy, by zapewnić nauczycielowi materiał do pracy na każdy dzień nauki.
• 10 scenariuszy okolicznościowych, by zaskoczyć przedszkolaków czymś niezwykłym.
• 4 scenariusze teatrzyków przedszkolnych, by dać dzieciom możliwość wystąpienia na przedszkolnej scenie.
• 1 płyta CD z piosenkami i materiałami dodatkowymi, by dzieci miały dobrą zabawę.
• 1 płyta z materiałami dla nauczyciela w formie elektronicznej, by łatwo dostosować je do swoich potrzeb i czerpać inspirację do kolejnych zajęć.

W skład zestawu przedszkolaka wchodzą:
• 4 tomy kart pracy,
• zestaw wypychanek,
zeszyt grafomotoryczny,
dzienniczek przedszkolaka,
segregator do przechowywania wszystkich materiałów na półce.

W skład zestawu dla nauczyciela wchodzą:
• Kompletny zestaw materiałów, z których korzysta przedszkolak.
• Cztery tomy czarno-białych scenariuszy (każdy ok. 170 stron) zawierających zróżnicowane propozycje aktywności dla przedszkolaków na każdy dzień pobytu w przedszkolu. W ramach scenariuszy zawarte zostały porady psychologa na temat rozwiązywania problemów, z jakimi w codziennej pracy może spotkać się nauczyciel.
Program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności dzieci pięcioletnich wraz z kompleksowym programem dla dzieci w wieku 3-6 lat.
• Propozycje wpisów do dziennika.
Arkusz obserwacji rozwoju dzieci 5-letnich.
• Zbiór elektronicznych materiałów zawierający program nauczania, plany pracy, scenariusze teatrzyków, karty obrazkowe, dyplomy, nagrania efektów dźwiękowych do scenariuszy.
• 10 dyplomów za uczestnictwo przedszkolaków w dniach specjalnych.
Płyta CD z 20 piosenkami i podkładem muzycznym do każdej z nich oraz z nagraniami dźwięków do scenariuszy.
• Zeszyt z nutami oraz tekstami piosenek.
22 plansze obrazkowe w formacie 28 cm x 28 cm.
Dwa plakaty formatu 110 cm x 80 cm (urodziny i lista obecności) z flamastrem suchościeralnym.
Pacynka żyrafa Ola.

Pakiet w liczbach:
• 4 tomy kart pracy dla dzieci, by wygodnie było im pracować.
• 4 tomy materiałów dla nauczycieli, by mogli łatwo zorientować się, gdzie szukać odpowiednich tekstów.
• 175 kart pracy, by materiał idealnie wpasować w dni nauki w roku.
• 175 scenariuszy, by zapewnić nauczycielowi materiał do pracy na każdy dzień nauki.
• 12 scenariuszy okolicznościowych, by zaskoczyć przedszkolaków czymś niezwykłym.
• 6 scenariuszy teatrzyków przedszkolnych, by dać dzieciom możliwość wystąpienia na przedszkolnej scenie.
• 3 płyty CD z piosenkami i materiałami dodatkowymi, by dzieci miały dobrą zabawę.
• 1 płyta z materiałami dla nauczyciela w formie elektronicznej, by łatwo dostosować je do swoich potrzeb i czerpać inspirację do kolejnych zajęć.

W skład zestawu przedszkolaka wchodzą:
• 4 tomy kart pracy,
• zestaw wycinanek,
zeszyt grafomotoryczny,
• karty diagnozy
gotowości szkolnej,
dzienniczek przedszkolaka,
segregator do przechowywania wszytkich materiałów na półce.

W skład zestawu dla nauczyciela wchodzą:
• Kompletny zestaw materiałów, z których korzysta przedszkolak.
• Cztery tomy czarno-białych scenariuszy (każdy ok. 170 stron) zawierających zróżnicowane propozycje aktywności dla przedszkolaków na każdy dzień pobytu w przedszkolu. W ramach scenariuszy zawarte zostały porady psychologa na temat rozwiązywania problemów, z jakimi w codziennej pracy może spotkać się nauczyciel.
• Kompleksowy program wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat.
• Propozycje wpisów do dziennika.
• Zbiór elektronicznych materiałów zawierający program nauczania, plany pracy, scenariusze teatrzyków, karty obrazkowe, dyplomy, nagrania efektów dźwiękowych do scenariuszy.
• 10 dyplomów za uczestnictwo przedszkolaków w dniach specjalnych.
• 3 płyty CD z 29 piosenkami i podkładem muzycznym do każdej z nich oraz z nagraniami dźwięków do scenariuszy.
Zeszyt z nutami oraz tekstami piosenek.
• 24 plansze z literami alfabetu formatu 28 cm x 28 cm.
• 20 plansz z cyframi od 1 do 20 formatu 28 cm x 28 cm.
• Dwa plakaty formatu 110 cm x 80 cm (urodziny i lista obecności) z flamastrem suchościeralnym.
Pacynka żyrafa Ola.

Pakiet w liczbach:
• 4 tomy kart pracy dla dzieci, by wygodnie było im pracować.
• 4 tomy materiałów dla nauczycieli, by mogli łatwo zorientować się, gdzie szukać odpowiednich tekstów.
• 175 kart pracy, by materiał idealnie wpasować w dni nauki w roku.
• 175 scenariuszy, by zapewnić nauczycielowi materiał do pracy na każdy dzień nauki.
• 12 scenariuszy okolicznościowych, by zaskoczyć przedszkolaków czymś niezwykłym.
• 6 scenariuszy teatrzyków przedszkolnych, by dać dzieciom możliwość wystąpienia na przedszkolnej scenie.
• 3 płyty CD z piosenkami i materiałami dodatkowymi, by dzieci miały dobrą zabawę.
• 1 płyta z materiałami dla nauczyciela w formie elektronicznej, by łatwo dostosować je do swoich potrzeb i czerpać inspirację do kolejnych zajęć.

W skład zestawu przedszkolaka wchodzą:
• 4 tomy kart pracy,
• zestaw wycinanek,
zeszyt grafomotoryczny,
• karty diagnozy
gotowości szkolnej,
dzienniczek przedszkolaka,
segregator do przechowywania wszytkich materiałów na półce.

W skład zestawu dla nauczyciela wchodzą:
• Kompletny zestaw materiałów, z których korzysta przedszkolak.
• Cztery tomy czarno-białych scenariuszy (każdy ok. 170 stron) zawierających zróżnicowane propozycje aktywności dla przedszkolaków na każdy dzień pobytu w przedszkolu. W ramach scenariuszy zawarte zostały porady psychologa na temat rozwiązywania problemów, z jakimi w codziennej pracy może spotkać się nauczyciel.
Program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich wraz z kompleksowym programem dla dzieci w wieku 3-6 lat.
• Propozycje wpisów do dziennika.
• Wydany w formie broszurowej przewodnik dla nauczyciela zawierający wskazówki na temat przeprowadzania diagnozy, interpretacje wyników i porady dotyczące wspomagania rozwoju dziecka.
• Dostęp do portalu online umożliwiającego raportowanie wyników diagnozy jesiennej i wiosennej, umożliwiającego generowanie gotowego formularza MEN- “INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ”.
• Zbiór elektronicznych materiałów zawierający program nauczania, plany pracy, scenariusze teatrzyków, karty obrazkowe, dyplomy, nagrania efektów dźwiękowych do scenariuszy.
• 10 dyplomów za uczestnictwo przedszkolaków w dniach specjalnych.
• 3 płyty CD z 29 piosenkami i podkładem muzycznym do każdej z nich oraz z nagraniami dźwięków do scenariuszy.
Zeszyt z nutami oraz tekstami piosenek.
• 24 plansze z literami alfabetu formatu 28 cm x 28 cm.
• 20 plansz z cyframi od 1 do 20 formatu 28 cm x 28 cm.
• Dwa plakaty formatu 110 cm x 80 cm (urodziny i lista obecności) z flamastrem suchościeralnym.
Pacynka żyrafa Ola.

Dodatkowe materiały:

• Zeszyt grafomotoryczny cz. II - przygotowujący do nauki pisania
• Ćwiczenia przygotowujące do nauki kodowania - rozwijający inteligencję logoczną

Materiały dla nauczyciela

Materiały dla nauczyciela w wersji elektronicznej zamieszczoen zostały w wirtualnej Bazie Wiedzy Klett. Pobieraj i korzystaj do woli. Materiały są dostępne dla zalogowanych użytkowników.


Baza wiedzy

Materiały interaktywne

Interaktywna „Żyrafa Ola i przyjaciele” dla 6-latków to przede wszystkim:

• doskonałe uzupełnienie papierowych kart pracy dla przedszkolaka,
• dostęp do scenariuszy bez konieczności korzystania z wydania papierowego,
• dodatkowe materiały dydaktyczne, których nie znajdziesz w wydaniu tradycyjnym,
• wszystko, co potrzebne do poprowadzenia zajęć w jednym miejscu: zadania, scenariusze, nagrania, karty obrazkowe
i wiele więcej,
• dodatkowa atrakcja dla dzieci na każdy dzień pracy w ciągu roku przedszkolnego,
• intuicyjna nawigacja.


Zobacz materiały interaktywne

Diagnoza przedszkolna online

Diagnoza elektroniczna została przygotowana z myślą o nauczycielach wychowania przedszkolnego, którzy pracują z pakietami z żyrafą Olą w grupach 6-latków. Zawarte tam treści uwzględniają materiał, który jest przeznaczony do diagnozowania wiadomości i umiejętności dzieci w roku poprzedzającym pójście do I klasy szkoły podstawowej. Podstawa do wykonania diagnozy online są karty diagnozy wchodzące w skład pakietu przedszkolaka dla 6-latków. Portal www.diagnoza.klett.pl służy realizacji obowiązkowych za­dań nauczyciela opisanych w warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w tym przede wszystkim przygotowaniu formularza informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej MEN.


Przejdź do diagnozy!

Akademia Inteligentnego Malucha

Poznaj serię wydawniczą, która wszechstronnie wspiera rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i motywuje je do pogłębiania aktywności poznawczych, społecznych, fizycznych i emocjonalnych. Akademia Inteligentnego Malucha to nie tylko propozycje zabaw, ciekawe zadania i atrakcyjna szata graficzna, ale także opowiadania do czytania, umożliwiające wspólne, efektywne spędzenie czasu z dzieckiem.


Zobacz wszystkie publikacje AIM

Polecane publikacje

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".