LektorKlett

Menu

Pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku!

Podręcznik interaktywny do wykorzystania na tablicy multimedialnej:

 • Elektroniczny odpowiednik papierowej wersji podręcznika.
 • Sprawna i szybka nawigacja za pomocą interaktywnego spisu treści.
 • Możliwość powiększania wybranych elementów (tekstu i grafiki).
 • Szybkie odnajdywanie najważniejszych treści za pomocą praktycznej wyszukiwarki.
 • Możliwość interaktywnego rozwiązywania zadań.
 • Rozwiązania wszystkich zadań pozwalające na natychmiastowe sprawdzenie poprawności odpowiedzi uczniów.

Platforma interaktywna:

 • Zeszyt ćwiczeń dostępny online w wersji interaktywnej.
 • Możliwość systematycznego monitorowania postępów ucznia.
 • Oszczędność czasu dzięki automatycznemu poprawianiu zadań.
 • Doskonały pomysł na pracę w domu lub w klasie (pracowni komputerowej).
 • Ciekawy materiał do samodzielnej nauki dla uczniów.