LektorKlett

Pakiety nauczycielskie

 

  1. Pakiety nauczycielskie w obliczu nowej ustawy oświatowej

  2. Zamówienia na pakiety

  3. Pakiety nauczycielskie - oferty indywidualne 

Pakiety nauczycielskie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty Wydawnictwo LektorKlett jest zmuszone do wstrzymania wydawania bezpłatnych pakietów nauczycielskich w ramach Klubu Klett.
                  

Art. 22d. 1. Zakazane jest:
1) Oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

                             
Ustawa oświatowa zakłada, że organ prowadzący szkołę zapewnia nauczycielom pełną obudowę metodyczną umożliwiającą realizację podstawy programowej i przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów.
   Art. 5 ust. 7 pkt 4. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Pobierz pełną treść ustawy »

 

Pakiety nauczycielskie w sprzedaży

Zdając sobie sprawę z ograniczonych środków budżetowych organów prowadzących szkoły, Wydawnictwo LektorKlett przygotowało promocyjną ofertę na zakup pakietów nauczycielskich, w niezwykle atrakcyjnych cenach.

Składowe oraz ceny pakietów nauczycielskich do poszczególnych kursów dostępne są w naszym sklepie internetowym: www.klett.pl/sklep.

 

Zamówienia na pakiety   

Pakiety nauczycielskie mogą zamawiać zarówno szkoły (faktura), jak i nauczyciele indywidualnie (na adres prywatny). Pakietów nauczycielskich nie sprzedajemy osobom, które nie potwierdzą faktu bycia nauczycielem. Raz na 3 lata nauczyciel ma możliwość zamówienia u nas pakietu nauczycielskiego standard z rabatem oraz pakietu premium w pełnej cenie. Co roku nauczyciel może nabyć pakiet standard (tylko standard) w pełnej cenie.

Jak zamówić pakiet nauczycielski?

  • SZKOŁY PUBLICZNE
Pakiety nauczycielskie można zamawiać na dwa sposoby:

 

  • W sklepie online wyszukać pakiet nauczycielski do wybranego kursu np. Hallo Anna 1. Pakiet nauczycielski i postępować zgodnie z opisem zamieszczonym przy danym pakiecie.
 
  LUB  

 

  • Odesłać go do Wydawnictwa w dogodny sposób:
 
 

Pakiety nauczycielskie są przeznaczone do sprzedaży wyłącznie dla nauczycieli.

 
 
  • SZKOŁY JĘZYKOWE I UCZELNIE WYŻSZE
Aby zakupić pakiet nauczycielski do kursów językowych Wydawnictwa Klett, należy:

 i przesłać je do wydawnictwa w dogodny sposób:

Pakiety lektorskie można otrzymać również nieodpłatnie w ramach promocji sprzedażowych:
  • za grupowy zakupu min. 15 kompletów (podręcznik + ćwiczenia) do nauki języka niemieckiego Wydawnictwa Klett w księgarni na www.klett.pl/sklep
  • na podstawie dowodu zakupu (paragony lub faktura) min. 15 kompletów (podręcznik + ćwiczenia) do nauki języka niemieckiego Wydawnictwa Klett
  • na podstawie oświadczenia kierownika danej placówki, że słuchacze zakupili min. 50 kompletów (podręcznik + ćwiczenia) do nauki języka niemieckiego Wydawnictwa Klett

Kontakt z konsultantem Wydawnictwa LektorKlett

Zachęcamy wszystkich nauczycieli do kontaktu z naszymi konsultantami w celu otrzymania szerszych informacji o pakietach nauczycielskich.