LektorKlett

Menu

Nouveau Rond-Point

Nouveau Rond-Point

Nowa edycja kursu dla młodzieży i dorosłych uczących się języka francuskiego.

 • 3 poziomy zaawansowania.
 • Nowe rozdziały i ćwiczenia.
 • Nowy układ lepiej dostosowany do potrzeb osób uczniów.
 • Przyjemniejsza i łatwiejsza lektura dzięki odnowionej szacie graficznej.
 • Aktualizacja treści kulturowych i autentycznych dokumentów.
Nouveau Rond-Point 1 - Livre de l'élève     

Podręcznik Nouveau Rond-Point 1

Nouveau Rond-Point 1 składa się z 12 rozdziałów uporządkowanych na 5 podwójnych stronach, które stopniowo przedstawiają uczniowi zasoby gramatyczne niezbędne do komunikacji :

 • Rubryka Ancrage zapewnia pierwszy kontakt ze słownictwem i tematami z danego rozdziału. Prezentuje cele, treści gramatyczne danego rozdziału oraz zadanie do zrealizowania.
 • En contexte proponuje dokumenty i ćwiczenia ilustrujące język w kontekście;
 • Formes  et ressources pomaga w uporządkowaniu aspektów gramatycznych oraz słownictwa niezbędnego do realizacji zadania końcowego.
 • Tâche  ciblée pozwala uczniowi na wykorzystania poznanych wcześniej zasobów językowych. Można wykonać ćwiczenie w grupach lub samodzielnie.
 • Regards  croisés dostarcza informacji na temat świata frankofońskiego i zaprasza uczniów do refleksji nad swoją własną tożsamości kulturowej.
Zawiera płytę CD.
 
Kup podręcznik Nouveau Rond-Point 1 w sklepie internetowym
   
Nouveau Rond-Point 1 - Cahier d'activités

Zeszyt ćwiczeń Nouveau Rond-Point 1

Zeszyt ćwiczeń wspiera samodzielność ucznia. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji językowych, szczególnie pisemnych, poznanych w podręczniku ucznia:

 • Samodzielna praca ucznia;
 • Phonétique et orthographe: ćwiczenia pisemne i ustne dotyczące fonetyki i ortografii;
 • Stratégies et médiation: sekcja poświęcona refleksji nad strategiami nauki i mediacji;
 • Przygotowanie do DELF A1 i A2.

Zawiera płytę CD audio, która proponuje ćwiczenia fonetyczne i rozumienia ze słuchu.

Kup zeszyt ćwiczeń Nouveau Rond-Point 1 w sklepie internetowym
   
 Nouveau Rond-Point 2 - Livre de l'élève  

Podręcznik Nouveau Rond-Point 2

Nouveau Rond-Point 2 składa się z 10 rozdziałów uporządkowanych na 5 podwójnych stronach, które stopniowo przedstawiają uczniowi zasoby gramatyczne niezbędne do komunikacji :

 • Rubryka Ancrage zapewnia pierwszy kontakt ze słownictwem i tematami z danego rozdziału. Prezentuje cele, treści gramatyczne danego rozdziału oraz zadanie do zrealizowania.
 • En contexte proponuje dokumenty i ćwiczenia ilustrujące język w kontekście;
 • Formes  et ressources pomaga w uporządkowaniu aspektów gramatycznych oraz słownictwa niezbędnego do realizacji zadania końcowego.
 • Tâche  ciblée pozwala uczniowi na wykorzystania poznanych wcześniej zasobów językowych. Można wykonać ćwiczenie w grupach lub samodzielnie.
 • Regards  croisés dostarcza informacji na temat świata frankofońskiego i zaprasza uczniów do refleksji nad swoją własną tożsamości kulturowej.
Kup podręcznik Nouveau Rond-Point 2 w sklepie internetowym
   
Nouveau Rond-Point 2 - Cahier d'activités

Zeszyt ćwiczeń Nouveau Rond-Point 2

Zeszyt ćwiczeń wspiera samodzielność ucznia. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji językowych, szczególnie pisemnych, poznanych w podręczniku ucznia:

 • Samodzielna praca ucznia;
 • Phonétique et orthographe: ćwiczenia pisemne i ustne dotyczące fonetyki i ortografii;
 • Stratégies et médiation: sekcja poświęcona refleksji nad strategiami nauki i mediacji;
 • Przygotowanie do DELF B1.

Zawiera płytę CD audio, która proponuje ćwiczenia fonetyczne i rozumienia ze słuchu.

Kup zeszyt ćwiczeń Nouveau Rond-Point 2 w sklepie internetowym
   
   

Podręcznik Nouveau Rond-Point 3

9 rozdziałów składających się z 8 stron każdy omawiają  tematy związane ze współczesnym społeczeństwem ;

- Zadania końcowe , które stosują w praktyce umiejętności omawiane w danym rozdziale ;
- podwójne strony  En contexte udostępniają uczniowi autentycznych dokumentów, pisanych i dźwiękowych :  prasa, fragmenty literackie, etc.
- un Dossier culturel zawiera 6 podwójnych stron poświęconych językowi i kulturze : język francuski, świat pracy, konsumpcja, etc.
- un Précis de grammaire zawiera wszystkie zagadnienia z danego rozdziału;
- un Précis méthodologique pomaga uczniom w przygotowanie się do prezentacji, streszczeń, etc.
- un Tableau de conjugaison complet (kompletna tabelka z odmianami czasowników).

Przykładowy rozdział podręcznika Nouveau Rond-Point 3

   
 

Zeszyt ćwiczeń Nouveau Rond-Point 3

Mocne punkty zeszytu ćwiczeń Nouveau Rond-Point 3 :

- Nowa szata graficzna pozwalająca na przyjemną i dynamiczną lekturę, co skutkuje większą efektywnością ;
- wzmacnia samodzielną pracę ucznia;
- wzmacnia usystematyzowanie słownictwa i gramatyki w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

- konsoliduje kompetencje językowe i kulturowe piemne i ustne ;

- jedna strona w całości poświęcona fonetyce i ortografii ;

- Autentyczne dokumenty: artykuły prasowe, fragmenty powieści, reportaże radiowe.
- Przygotowanie do DELF B2.

Przykładowy rozdział zeszytu ćwiczeń Nouveau Rond-Point 3

   

DO POBRANIA DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW NA STRONIE WWW.ESPACEVIRTUEL.EMDL.FR


Przykładowy rozdział podręcznika metodycznego Nouveau Rond-Point 1

Nouveau Rond-Point 2 - Guide pédagogique

Przykładowy rozdział podręcznika metodycznego Nouveau Rond-Point 2
Nouveau Rond-Point 3 - Guide pédagogique

Przykładowy rozdział podręcznika metodycznego Nouveau Rond-Point 3