LektorKlett

Menu

Nos Vemos Paso a Paso

 

¡NOS  VEMOS! Paso a paso

E..Lloret, R.Ribas, B.Wiener, M.Görrissen, M.Häuptle-Barceló, P.Pérez Cañizares

 

Uproszczona wersja ¡NOS  VEMOS! opracowana dla kursów semestralnych (30-40 godzin). Zawiera 4 jednostki i rozdział podsumowujący zdobyte umiejętności. To wydanie kompaktowe, na które składa się: podręcznik, zeszyt ćwiczeń i CD.

   

¡NOS  VEMOS! Paso a paso 1 (A1.1) ISBN 978-84-8443-799-4    Przykładowe strony

¡NOS  VEMOS! Paso a paso 2  ( A1.2) ISBN 978-84-8443-800-7  Przykładowe strony

¡NOS  VEMOS! Paso a paso 3  ( A2.1) ISBN 978-84-8443-801-4  Przykładowe strony

¡NOS  VEMOS! Paso a paso 4  ( A2.2) ISBN 978-84-8443-802-1  Przykładowe strony

Poradniki metodyczne dla wszystkich poziomów są dostępne na www.difusion.com gratis

 ¡Nos vemos! Paso a paso 5 (A2.3)¡Nos vemos! Paso a paso 6 (B1.1)¡Nos vemos! Paso a paso 7 (B1.2)

¡Nos vemos! Paso a paso 8 (B1.3)¡Nos vemos! Paso a paso 9 (B1.4)

 

¡NOS  VEMOS! Paso a paso 5 (A2.3) ISBN 978-84-8443-803-8

¡NOS  VEMOS! Paso a paso 6 (B1.1) ISBN 978-84-8443-968-4

¡NOS  VEMOS! Paso a paso 7 (B1.2) ISBN 978-84-8443-969-1

¡NOS  VEMOS! Paso a paso 8 (B1.3) ISBN 978-84-8443-970-7

¡NOS  VEMOS! Paso a paso 9 (B1.4) ISBN 978-84-8443-971-4

 

¡NOS  VEMOS! A1-A2

E..Lloret, R.Ribas, B.Wiener, M.Görrissen, M.Häuptle-Barceló, P.Pérez Cañizares

 

Wydanie doskonałe na intensywne kursy języka hiszpańskiego. Składa się z 24 jednostek zawierających zróżnicowane teksty i zadania: microtareas. W każdej jednostce znajdują się liczne informacje o języku i kulturze. Na zakończenie pracy uczniowie realizują interesujący projekt.

Zeszyt ćwiczeń oferuje liczne zadania systematyzujące i utrwalające wiadomości gramatyczne i leksykę.

¡NOS  VEMOS! A1-A2  podręcznik +CD ISBN 978-84-8443-787-1

¡NOS  VEMOS! A1-A2 ćwiczenia +CD ISBN 978-84-8443-804-5

¡NOS  VEMOS!  poradnik nauczyciela – dostępny gratis na www.difusion.com