LektorKlett

Menu

Mit Erfolg / Przygotowanie do egzaminów

Materiały przygotowujące do egzaminów - poziomy A1 do C2.

Kurs języka niemieckiego dla początkujących Aussichten
Informacje o serii Mit Erfolg    
Seria "Mit Erfolg..." to zestaw ćwiczeń i testów przygotowujących do egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania - od egzaminów dla dzieci na poziomie A1, poprzez egzaminy dla młodzieży, aż do egzaminów dla dorosłych na poziomach C1/C2.


Seria "Mit Erfolg..."obejmuje następujące pozycje:

 1. Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 1/A1, Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 2/A2
 2. Mit Erfolg zu Start Deutsch 1/A1, Mit Erfolg zu Start Deutsch A1-A2
 3. Mit Erfolg zum ZD für Jugendliche
 4. Mit Erfolg zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1
 5. Mit Erfolg zu telc Deutsch B2
 6. Mit Erfolg Goethe-Zertifikat B2, Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1
 7. Mit Erfolg zum TestDaF B2-C1
 8. Mit Erfolg zum DSH B2-C2
 • Szczegółowy opis pozycji serii Mit Erfolg poniżej

 

1) Mit Erfolg zu Fit in Deutsch:

Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 1, A1
- ćwiczenia i testy
- poradnik
- płyta CD

Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 2, A2
- ćwiczenia i testy
- poradnik
- płyta CD

Mit Erfolg w sklepie internetowym

 


Materiały do pobrania:


 • Zawiera pakiet testów i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do nowego egzaminu Goethe-Institut: Fit in Deutsch 1 i Fit in Deutsch 2.
 • Zawiera trening czterech sprawności na poziomie A1 i A2. Każdy z tomów składa się z ułożonych tematycznie 7 rozdziałów ćwiczeń i testów.
 • Zbiór uwzględnia tematy wymagane do egzaminów: Familie, Freunde, Tiere, Freizeit, Hobbys, Sport, Spiele, Schule, Schulsachen, Lernen; Kommunikationsmittel, Unterhaltungsmedien; Essen und Trinken, Einkaufen, Gesundheit; Reisen, Ferien; Wohnen und Umwelt.
 • Podręcznik nauczyciela oferuje wyjaśnienia zasad egzaminu i formularz odpowiedzi, rozwiązania i komentarze, transkrypcje nagrań, materiały do kopiowania, wskazówki do gier oraz jednojęzyczny słowniczek.

 


2) Mit Erfolg zu Start Deutsch:

Mit Erfolg zu Start Deutsch 1, A1
- ćwiczenia i testy + CD

Mit Erfolg zu Fit in Deutsch A1-A2
- ćwiczenia + CD
- testy + CD

Mit Erfolg w sklepie internetowym

 

Materiały do pobrania:


 • Zbiór ćwiczeń i testów przygotowujących do nowych egzaminów Start Deutsch 1 i Start Deutsch 2.
 • Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania odpowiadające wymaganiom egzaminu, które: rozwijają słownictwo, utrwalają struktury gramatyczne, ćwiczą sprawności (Lesen, Hören, Schreiben i Sprechen).
 • Zeszyt testów zawiera: testy ćwiczące wszystkie elementy egzaminów Start Deutsch 1 i Start Deutsch 2 oraz wszystkie rodzaje zadań egzaminacyjnych, komentarz i rozwiązania do testów oraz transkrypcje nagrań.
 • Dwie płyty CD zawierają nagrania zarówno do zeszytu ćwiczeń, jak i testów.

 

 


3) Mit Erfolg zum ZD für Jugendliche:

Mit Erfolg zum ZD für Jugendliche
- ćwiczenia i testy z 2 płytami CD
- klucz


Mit Erfolg w sklepie internetowym

 

Materiały do pobrania:


 • Ćwiczenia i testy w jednym tomie zawierają materiały przygotowujące do egzaminu Zertifikat Deutsch für Jugendliche.
 • zawiera informacje o wymaganiach egzaminacyjnych,
 • ćwiczenia z zakresu: Leseverstehen, Sprachbausteine, Hörverstehen oraz dotyczące wypowiedzi ustnej i pisemnej,
 • testy modelowe,
 • transkrypcje nagrań,
 • 2 płyty CD audio,
 • Osobnym komponentem jest klucz do ćwiczeń oraz testów.

 


4) Mit Erfolg zum Goethe-/ ÖSD-Zertifikat B1:

 Mit Erfolg zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1

Mit Erfolg zum Goethe-/OSD-Zertifikat B1
- ćwiczenia + CD
- testy + CD


Mit Erfolg w sklepie internetowym

 • NOWE WYDANIE
 • zestaw ćwiczeń i testów dla przygotowujących się do egzaminu Zertifikat Deutsch w nowej formule. 
 • Ćwiczenia dotyczą wszystkich elementów egzaminu - gramatyki, rozumienia tekstu pisanego i mówionego (uwzględniono też odmianę austriacką i szwajcarską), umiejętności pisania (listu, faxu, e-maila) i ustnego wypowiadania się.
 • Zeszyt testów zawiera odpowiedzi na wszystkie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń, przykładowe testy egzaminacyjne oraz transkrypcje nagrań.
  


5) Mit Erfolg zu telc Deutsch B2:

 

Mit Erfolg zu telc Deutsch B2
- ćwiczenia + CD
- testy + CD


Mit Erfolg w sklepie internetowym

 

Materiały do pobrania:


 • Oferta ćwiczeń i testów przygotowujących do egzaminu telc Deutsch B2 (wcześniej Zertifikat Deutsch Plus).
 • Zeszyt ćwiczeń zawiera wszystkie typy zadań wymagane na egzaminie, ćwiczenia dotyczące gramatyki oraz rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, a także listów półoficjalnych oraz mówienia (prezentacje, dyskusje, rozwiązywanie problemów).
 • Zeszyt testów oferuje przykładowe testy modelowe, klucze umożliwiające samoocenę, transkrypcje tekstów nagrań.
 

 

6) Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 i C1:

 

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2
- ćwiczenia+ CD
- testy + CD

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1
- ćwiczenia+ CD
- testy + CD


Mit Erfolg w sklepie internetowym

 • Tytuły przygotowujące do nowych egzaminów na poziomie B2 i C1.
 • Książka ćwiczeń zawiera:
  - krótki opis egzaminu
  - trening egzaminacyjny „krok po kroku”
  - strategie i wskazówki
  - porady dotyczące przygotowania do egzaminu
  - tematycznie ułożone słownictwo w rozdziałach
  - część gramatyczna z naciskiem na: analizę tekstu, budowę tekstu i jego spójność;
 • Książka testów zawiera:
  - wyczerpujące informacje o celach i wymaganiach egzaminacyjnych
  - objaśnienia kryteriów oceny
  - pełne zestawy egzaminacyjne do przećwiczenia oraz wskazówki do ich rozwiązania
  - klucz do samodzielnej oceny;
  
 

7) Mit Erfolg zum Test DaF B2 - C1:

Mit Erfolg zum Test DaF B2 - C1
- testy i ćwiczenia + CD


Mit Erfolg w sklepie internetowym

 • Pełne przygotowanie do egzaminu TestDaF umożliwiającego studia na niemieckich uczelniach.
 • Książka testów i ćwiczeń zawiera:
  - pełną informację o egzaminie
  - trening umiejętności językowych „krok po kroku”
  - strategie i wskazówki pomagające w przygotowaniu do egzaminu
  - ćwiczenia gramatyczno-leksykalne zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi
  - klucz z komentarzem ułatwiającym samoocenę
  - transkrypcje nagrań;
 • Dodatkowo test modelowy (akredytowany przez Test-DaF Institut) oraz CD-audio z nagraniami dotyczącymi rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustnej.
  
  

8) Mit Erfolg zur DSH B2 - C2:

 

Mit Erfolg zur DSH B2 - C2
- ćwiczenia
- płyta CD do ćwiczeń
- testy
- płyta CD do testów

Mit Erfolg w sklepie internetowym

 

 Materiały do pobrania:

 • Propozycja dla osób przygotowujących się do egzaminu językowego umożliwiającego studia na niemieckich uczelniach.
 • Ćwiczenia oferują materiał wymagany do egzaminu Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang:
  - pełen trening egzaminacyjny
  - typy zadań wymagane na egzaminie
  - porady umożliwiające przygotowanie i rozwiązania zadań w sytuacjach egzaminacyjnych
  - gramatykę z ćwiczeniami odnośnie wymaganych struktur
  - klucz umożliwiający samoocenę;
 • Książka testów oferuje:
  - wyczerpujące informacje o celach i wymaganiach egzaminacyjnych
  - objaśnienia kryteriów oceny
  - 8 autentycznych zestawów z różnych centrów egzaminacyjnych
  - rozwiązania do wszystkich części egzaminu z wyjaśnieniami;
 • Płyty CD audio zawierają nagrania oraz przykład egzaminu ustnego.
 



  Kup Mit Erfolg w sklepie internetowym