LektorKlett

Metryczka Deutsch für Profis

 
 < powrót
Deutsch für Profis
   

Tytuł:

Detusch für Profis - zeszyty zawodowe

-------------------------------------------------------------------

Autorzy:

Branża mechaniczna: Jarosław Kucharczyk, Monika Rolbiecka

Branża budowlana: Ewa Matuszak, Adam Tomaszczyk

Branża hotelarsko-turystyczna: Kinga Olech, Magdalena Ławniczak, Amadeusz Lipczak

Branża ekonomiczna: Alicja Jarosz, Józef Jarosz, Agnieszka Pietrus-Rajman, Mariola Gurgul

-------------------------------------------------------------------

Program nauczania:

Program nauczania języka niemieckiego ukierunkowanego zawodowo dla szkól ponadgimnazjalnych:

  • klasy I-III zasadniczej szkoły zawodowej
  • klasy I-IV technikum

Zakres podstawowy (poziom IV.0 oraz IV.1)

Autor:Józef Jarosz

Program do pobrania od sierpnia!

-------------------------------------------------------------------

Numer dopuszczenia MEN:

Zeszyty zawodowe Deutsch für Profis to publikacje uzupełniające do wykorzystania na zajęciach z języka obcego ukierunkowanego zawodowo, które nie podlegają obowiązkowi dopuszczenia do użytku szkolnego przez MEN.

Zeszyty można wykorzystać na zajęciach z JOZ niezależnie od podręcznika wiodącego. Polecamy je przede wszystkich w pracy z kursem Genau!, opracowanym dla uczniów w technikach i szkołach zawodowych, ale również do Direkt neu czy też Exakt.

Zgodnie z nową podstawą programową w technikach oraz „w szkole zawodowej mogą być stosowane podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego do szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego – do zakresu podstawowego” (MEN http://men.gov.pl/podreczniki/dopuszczone_lista1.php?file=zasadnicza%20szko%C5%82a%20zawodowa).

 Tym samym w przypadku pracy z zeszytami zawodowym Deutsch für Profis w formularzu wyboru podręcznika należy podać tytuł kursu wiodącego np. Genau! oraz jego numer dopuszczenia MEN.

---------------------------------------------------------------------

 Do pobrania:


 

 

Dowiedz się więcej na temat komponentów serii Deutsch für Profis!