LektorKlett

Menu

Materiały uzupełniające

Przygotowywane przez nas materiały uzupełniające do języków obcych od blisko dziesięciu lat cieszą się uznaniem nauczycieli i ich uczniów - ale także szerokiej rzeszy uczących się języków samodzielnie. Nasi redaktorzy i autorzy stale utrzymują kontakt z nauczycielami, by przygotować jak najlepsze publikacje, uwzględniające ich wymagania.

Każdy kolejny rok to analizowanie potrzeb klientów, udoskonalanie naszej oferty i poszerzanie jej o kolejne publikacje.

W roku 2010 odnowiliśmy całą serię repetytoriów naszego wydawnictwa. Po raz kolejny zaktualizowaliśmy treści redakcyjne, wprowadziliśmy dodatkowy kolor do stron, by ułatwić wyróżnianie ważniejszych treści. Ujednoliciliśmy również układ graficzny okładek.

W tym samym roku wydaliśmy pierwsze repetytoria spoza tematyki języków obcych. Są to repetytoria do języka polskiego oraz matematyki, a także geografii.

Nasze repetytoria są cenione między innymi dlatego, że  pozwalają na doskonałe przygotowanie się do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego, zawsze w obowiązującej formule. Przerobienie materiału w nich zawartego nie tylko gwarantuje zdanie egzaminów szkolnych, ale i osiągnięcie bardzo dobrego wyniku!

Spośród naszych repetytoriów szczególnie uznane są te, które mają dopuszczenie ministerialne do użytku szkolnego. Oznacza to, że mogą one być traktowane jako podręcznik przedmiotowy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – po kliknięciu poniżej na miniaturę strony www, otworzy się strona interentowa dedykowana naszym repetytoriom.