LektorKlett

Menu

Materiały uzupełniające

Przygotowywane przez nas materiały uzupełniające do języków obcych od blisko dziesięciu lat cieszą się uznaniem nauczycieli i ich uczniów - ale także szerokiej rzeszy uczących się języków samodzielnie. Nasi redaktorzy i autorzy stale utrzymują kontakt z nauczycielami, by przygotować jak najlepsze publikacje, uwzględniające ich wymagania.

Każdy kolejny rok to analizowanie potrzeb klientów, udoskonalanie naszej oferty i poszerzanie jej o kolejne publikacje.

W roku 2010 odnowiliśmy całą serię repetytoriów naszego wydawnictwa. Po raz kolejny zaktualizowaliśmy treści redakcyjne, wprowadziliśmy dodatkowy kolor do stron, by ułatwić wyróżnianie ważniejszych treści. Ujednoliciliśmy również układ graficzny okładek.

W tym samym roku wydaliśmy pierwsze repetytoria spoza tematyki języków obcych. Są to repetytoria do języka polskiego oraz matematyki, a także geografii.

Nasze repetytoria są cenione między innymi dlatego, że  pozwalają na doskonałe przygotowanie się do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego, zawsze w obowiązującej formule. Przerobienie materiału w nich zawartego nie tylko gwarantuje zdanie egzaminów szkolnych, ale i osiągnięcie bardzo dobrego wyniku!