LektorKlett

Materiały oraz zagadnienia metodyczne z konferencji

 

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z "Wymaganiami
dla pierwszego i drugiego języka", które omawiane są przez naszych prelegentów w trakcie konferencji:

 


Na naszych konferencjach prezentujemy Państwu możliwe warianty pracy
z podręcznikami LektorKlett, które dostosowaliśmy do nowej podstawy programowej. Zachęcamy do zapoznania się z elektronicznymi wersjami kursów do klas IV i VII. Projekty czekają na numery dopuszczeń MEN.


Wir smart 1 (klasa IV):


Wir smart 4 (klasa VII - kontynuacja):


Magnet smart 2 (klasa VII - kontynuacja):


Magnet smart 1 (klasa VII - od podstaw):
 
 
Magnet 1 (klasa VII - od podstaw):