LektorKlett

Menu

Drodzy Nauczyciele matematyki!

 

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że wieloletni podręcznik do matematyki do klasy 6 z serii Matematyka z klasą zyskał numer dopuszczenia MEN: 575/3/2014/2017.

Jednocześnie z przykrością zawiadamiamy, że jest to ostatni tom podręcznika wydany w tej serii. Zmiana systemu edukacji i programu dla klasy IV oraz wydłużenie szkoły podstawowej o dwa lata zmusiły nas do podjęcia decyzji o niewydawaniu Matematyki z klasą dostosowanej do nowej podstawy programowej.

Z licznych sygnałów od Państwa wiemy, że Matematyka z klasą zaskarbiła sobie zaufanie rzeszy nauczycieli i uczniów, którzy chętnie zgłębiali wiedzę matematyczną dzięki naszym materiałom. Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę z naszym wydawnictwem.

Korzystając z okazji, życzymy dalszych sukcesów w nauczaniu z podręczników naszej serii matematycznej w klasie 5 w nadchodzącym roku szkolnym oraz klasie 6, aż do roku szkolnego 2018/19. Żywimy też nadzieję, że spotkają się Państwo z nami jako wydawnictwem w przyszłości, przy okazji niechybnych kolejnych zmian w systemie edukacyjnym.

 

 

Robert Kuc
Redaktor Naczelny Wydawnictwa Klett