LektorKlett

Menu

Drodzy Nauczyciele matematyki!

 

Mam przyjemność zaprezentować Państwu podręcznik „Matematyka z klasą” przygotowany zgodnie z nową podstawą programową.


Podręcznik powstał przy współpracy aż 957 polskich nauczycieli matematyki, którzy uczestniczyli w jego tworzeniu jako autorzy i recenzenci. Dzięki ich zaangażowaniu, udało nam się w pełni zrealizować hasło „Z nauczycielami i dla nauczycieli”, które przyświeca kolejnym projektom naszego wydawnictwa.

Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu Wydawnictwa Klett, podręcznik „Matematyka z klasą” został uzupełniony pomocami edukacyjnymi na miarę XXI wieku: podręcznikiem interaktywnym, platformą interaktywną, e-bookiem oraz materiałami na płytach CD dla ucznia i nauczyciela.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Klett z nadzieją, że stanie się ona odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stajecie Państwo codziennie jako nauczyciele matematyki.

 

Robert Kuc
Redaktor Naczelny Wydawnictwa Klett