LektorKlett

Menu

Le corps et la voix de l'enseignant

Le corps et la voix de l'enseignant

               
• Zbiór esejów i artykułów dotyczących problemów i zagadnień aktualnych na lekcji języka obcego.
• Artykuły teoretyczne i teksty przedstawiające porady na temat wykorzystania na zajęciach głosu i całego ciała.

ISBN 978-84-8443-930-1

Przykładowy materiał