LektorKlett

Menu

Łatwe przygotowanie dokumentacji w nowym roku szkolnym


Program nauczania zawiera:

  • Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych w klasie pierwszej.
  • Szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  • Procedury osiągania celów.
  • Opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć.
  • Elementy planu wynikowego.


Gotowe pomysły na lekcje:

  • Propozycje wycieczek klasowych i zajęć w terenie.
  • Doskonała inspiracja do opracowania ciekawych zajęć.
  • Pomoc w zaktywizowaniu uczniów.
  • Wzbogacenie warsztatu pracy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych pomysłów metodycznych.

Dzięki gotowym pomysłom w kilka chwil przygotujesz fascynującą lekcję!