LektorKlett

Jak nauczyciele mogą kupić nasze podręczniki?

 

Kliknij tutaj, jeśli w ramach finansowania dotacyjnego chcesz kupić podręczniki Wydawnictwa LektorKlett dla klas pierwszych, czwartych i siódmych szkoły podstawowej.

 

  Kliknij tutaj, jeśli chcesz kupić podręczniki Wydawnictwa LektorKlett dla innych poziomów, w tym dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, które dostosowane zostały do nowych wytycznych MEN. 

   
   
Gwarancje Klett Przewodnik