LektorKlett

Menu

Entre Nous


Nowy kurs języka francuskiego dla dorosłych uczących się od podstaw lub tzw. faux-débutants w szkołach językowych lub na lektoratach w szkołach wyższych.

 

 Entre Nous  to nowy kurs języka francuskiego dla młodzieży powyżej 16 roku życia oraz dorosłych uczących się od podstaw lub tzw. fałszywych początkujących (faux-débutants) w szkołach językowych lub na lektoratach w szkołach wyższych.


Kurs oferuje podręcznik ucznia, zeszyt ćwiczeń oraz nagrania zawarte w jednym tomie.

Atuty kursu:

 • nowoczesna szata graficzna

 • różnorodny format materiałów (audio, wideo, tekst), które zachęcają do różnych typów interakcji na lekcji

 • aktualne spojrzenie na kulturę francuską

 • ćwiczenia z zakresu gramatyki, słownictwa oraz fonetyki odpowiadają na zróżnicowane potrzeby uczniów.

 

Podręcznik podzielony jest na 8 części (unités).

Budowa rozdziału podręcznika:

 • Wprowadzenie – prezentacja tematu, celów komunikacyjnych i umiejętności językowych nabywanych w ramach danej jednostki,
 • COUVERTE/PREMIERS REGARDS- prezentacja aspektów tematycznych w oparciu o różne sprawności językowe, teksty i dokumenty autentyczne pokazujące funkcjonowanie jezyka w kontekście,
 • OBSERVATION ET ENTRAÎNEMENT/GRAMMAIRE- gramatyka (jak również dodatkowe ćwiczenia w części ćwiczeniowej) w ujęciu indukcyjnym – przedstawienie zagadnienia gramatycznego, wprowadzenie reguły przy użyciu tabel do wypełnienia, usystematyzowanie w ćwiczeniach, a następnie użycie w ramach sprawności produkcyjnych,
 • OBSERVATION ET ENTRAÎNEMENT/LEXIQUE systematyzacja słownictwa z danego rozdziału,
 • OBSERVATION ET ENTRAÎNEMENT/PHONÉTIQUE strona w całości poświęcona fonetyce i prozodii,
 • REGARDS CULTURELS - elementy kulturowe i społeczno-kulturalne związane z tematyką jednostki: aktualne dokumenty oraz materiały do pracy z wideo,
 • CHES FINALES - zadania końcowe, których celem jest zmobilizowanie ucznia do powtórzenia wszystkich elementów (językowych, kulturowych, itd.) nabytych w danym rozdziale.


Podręcznik zawiera także klucz do wszystkich ćwiczeń i transkrypcje dokumentów nagranych na płyty CD (załączone do książki).

Do wykorzystania także 8 dokumentów wideo (po jednym filmie do każdego rozdziału). Filmy te są dostępne na platformie espacevirtuel.emdl.fr.

Entre nous skutecznie przygotowuje do egzaminu DELF dzięki poradom i objaśnieniom dotyczącym egzaminu oraz przykładowemu testowi DELF A1 znajdującemu się na końcu podręcznika. Na stronach www ponadto przykłady prac pisemnych.

 

 Zobacz materiały przykładowe:

 

 

 

Idź do sklepu
  ........................................................................................................