LektorKlett

Menu

Cuadernos de gramática española

Cuadernos de gramática española

Gramatyka języka hiszpańskiego na trzech poziomach (A1, A2, B1) skierowana do młodzieży i dorosłych, którzy chcą poznać i ćwiczyć najważniejsze kwestie gramatyczne. Każdy rozdział zawiera przejrzyste wyjaśnienia z wieloma przykładami zaprezentowanymi przy pomocy małych interakcji oraz ilustracji. Szeroka gama ćwiczeń zawiera treści z zakresu morfologii i walorów komunikacyjnych form gramatycznych. Ważnym aspektem jest praca ucznia z nagraniami, dzięki którym zrozumie zastosowanie niektórych zjawisk gramatycznych w języku mówionym.

 • Książka może być używana do indywidualnej nauki lub podczas lekcji prowadzonej przez nauczyciela.
 • Dostarcza liczne porady i strategie do nauki i lepszego zapamiętywania form, a także ich użycia podczas komunikacji.
 • Zwraca uwagę na umiejętność porównywania nauczonych przez ucznia form z ich odpowiednikami w innych językach, którymi się posługuje.
 Cuadernos de gramática española

Cuadernos de gramática española A1 (na indywidualne zamówienie)

Cuadernos de gramática española A1 ma na celu rozwój umiejętności językowych uczniów na poziomie A1.

 • Książka może być używana do indywidualnej nauki lub podczas lekcji prowadzonej przez nauczyciela.
 • Można z niej korzystać niezależnie lub w połączeniu z ćwiczeniami.
 • Poziom dostosowany do wymogów klasyfikacji znajomości językowej Rady Europy.
 • Oferuje niezwykle przydatne materiały do skutecznej nauki gramatyki.
 • Zawiera ćwiczenia pomagające w rozwoju umiejętności rozumienia oraz wypowiedzi ustnych.

Książka podzielona jest na rozdziały z wyjaśnieniami zagadnień gramatycznych oraz ćwiczeniami.

Ponadto zawiera:

 • Słowniczek terminów gramatycznych,
 • Transkrypcje ćwiczeń słuchowych
 • Rozwiązania
 • CD audio/mp3

Przykładowy rozdział Cuadernos de Gramática española A1

Kup Cuadernos de gramática española A1 w sklepie internetowym
   
 Cuadernos de Gramática española A2 

Cuadernos de gramática española A2 (na indywidualne zamówienie)

Zawiera 20 rozdziałów omawiających różne kategorie morfosyntaktyczne z zakresu gramatyki języka hiszpańskiego. Każdy rozdział zawiera tabelki z przejrzystymi wyjaśnieniami odnośnie aspektów morfologicznych, znaczenia form gramatycznych oraz ich zastosowania. Liczne przykłady użyte w kontekście krótkich interakcji, często wzbogacone o ilustracje. Praktyczne ćwiczenia mają na uwadze kontekst użycia oraz różne typy tekstów, w których mogą pojawić się omawiane formy, zarówno w języku mówionym, jak i pisanym. Projekt podręcznika umożliwia zarówno naukę prowadzoną przez nauczyciela, jak i samodzielne użycie przez ucznia dzięki narzędziom wspomagającym oraz aneksie z rozwiązaniami i transkrypcjami.

 • Zawiera aspekty formalne oraz znaczenie komunikacyjne omawianych form w kontekście języka mówionego zawarte na nagraniach (zawiera CD audio).
 • Dostarcza liczne porady i strategie do nauki i lepszego zapamiętywania form, a także ich użycia podczas komunikacji.
 • Zwraca uwagę na umiejętność porównywania nauczonych przez ucznia form z ich odpowiednikami w innych językach, którymi się posługuje.

Przykładowy rozdział Cuadernos de Gramática española A2

Kup Cuadernos de gramática española A2 w sklepie internetowym
   
Cuadernos de Gramática española B1

Cuadernos de Gramática española B1 (na indywidualne zamówienie)

Zawiera 20 rozdziałów omawiających różne kategorie morfosyntaktyczne z zakresu gramatyki języka hiszpańskiego. Każdy rozdział zawiera tabelki z przejrzystymi wyjaśnieniami odnośnie aspektów morfologicznych, znaczenia form gramatycznych oraz ich zastosowania. Liczne przykłady użyte w kontekście krótkich interakcji, często wzbogacone o ilustracje. Praktyczne ćwiczenia mają na uwadze kontekst użycia oraz różne typy tekstów, w których mogą pojawić się omawiane formy, zarówno w języku mówionym, jak i pisanym. Projekt podręcznika umożliwia zarówno naukę prowadzoną przez nauczyciela, jak i samodzielne użycie przez ucznia dzięki narzędziom wspomagającym oraz aneksie z rozwiązaniami i transkrypcjami.

 • Zawiera aspekty formalne oraz znaczenie komunikacyjne omawianych form w kontekście języka mówionego zawarte na nagraniach (zawiera CD audio).
 • Dostarcza liczne porady i strategie do nauki i lepszego zapamiętywania form, a także ich użycia podczas komunikacji.
 • Zwraca uwagę na umiejętność porównywania nauczonych przez ucznia form z ich odpowiednikami w innych językach, którymi się posługuje.

Przykładowy rozdział Cuadernos de Gramática española B1

 
 Cuadernos de Gramática española A1-B1  

Cuadernos de gramática española A1-B1 (na indywidualne zamówienie)

Cuadernos de gramática española A1-B1 ma na celu rozwój umiejętności językowych uczniów na poziomach A1-B1.

 • Książka może być używana do indywidualnej nauki lub podczas lekcji prowadzonej przez nauczyciela.
 • Można z niej korzystać niezależnie lub w połączeniu z ćwiczeniami.
 • Poziom dostosowany do wymogów klasyfikacji znajomości językowej Rady Europy.
 • Oferuje niezwykle przydatne materiały do skutecznej nauki gramatyki.
 • Zawiera ćwiczenia pomagające w rozwoju umiejętności rozumienia oraz wypowiedzi ustnych.

Książka podzielona jest na rozdziały z wyjaśnieniami zagadnień gramatycznych oraz ćwiczeniami.

Ponadto, zawiera słowniczek terminów gramatycznych oraz CD.

Kup Cuadernos de gramática española A1-B1 w sklepie internetowym
   

DO POBRANIA

 
Rozwiązania Cuadernos de gramática española A1
Rozwiązania Cuadernos de gramática española A2
Rozwiązania Cuadernos de gramática española B1
Rozwiązania i transkrypcje Cuadernos de gramática española A1-B1