LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Pourquoi pas tom 3_Plan wynikowy.doc

02.10.2015

Pourquoi pas tom 3_Rozkład materiału.doc

02.10.2015

Pourquoi pas tom3_Opinia o programie

02.10.2015

Pourquoi pas tom3_Rozkład materiału 2h tygodniowo.xls

02.10.2015

Pourquoi pas tom3_Rozkład materiału 3h tygodniowo.xls

02.10.2015

Program nauczania Pourquoi Pas !

02.10.2015

Program nauczania Pourquoi Pas !

02.10.2015

Przedmiotowy system oceniania III.0 doc

02.10.2015

Przedmiotowy system oceniania III.0 pdf

02.10.2015

Przedmiotowy system oceniania III.1 doc

02.10.2015

Przedmiotowy system oceniania III.1 pdf

02.10.2015