LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Direkt hautnah 1

16.07.2015

Plan wynikowy / Direkt Deutsch hautnah neu 1

01.09.2015

Program nauczania z opinią doradcy metodycznego / Direkt Deutsch hautnah neu 1

01.09.2015

Rozkład materiału / Direkt Deutsch hautnah neu 1

01.09.2015

Rozkłady materiału do dziennika elektronicznego np. Librus / Direkt Deutsch hautnah neu 1

01.09.2015