LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Gry i zabawy / Wir smart 1

13.07.2015

Gry i zabawy / Wir smart 2

19.07.2016

Gry i zabawy / Wir Smart 3

05.06.2017

Kartkówki / Wir Smart 1

28.11.2016

Kartkówki / Wir smart 2

19.07.2016

Kartkówki / Wir Smart 3

05.06.2017

Karty tematyczne / Wir Smart 3

05.06.2017

Klucz do zadań z zeszytu ćwiczeń / Wir smart 1

13.07.2015

Klucz do zadań z zeszytu ćwiczeń / Wir smart 2

19.07.2016

Klucze / Wir smart 3

05.06.2017

Klucze rozwiązań / Wir smart 2

12.09.2017

Testy / Wir Smart 1

28.11.2016

Testy do modułów / Wir Smart 3

05.06.2017

Testy do rozdziałów / Wir smart 2

19.07.2016

Testy do rozdziałów / Wir Smart 3

05.06.2017

Transkrypcje do nagrań / Wir smart 1

05.06.2017

Transkrypcje do nagrań / Wir smart 2

19.05.2017

Wprowadzenie / Wir Smart 3

05.06.2017

Wskazówki metodyczne / Wir smart 1

28.11.2016

Wskazówki metodyczne / Wir smart 2

09.09.2016

Wskazówki metodyczne / Wir smart 3

05.06.2017

Wykaz materiałów / Wir smart 2

19.07.2016

Wykaz materiałów / Wir Smart 3

05.06.2017

Wykaz materiałów do Wir smart 1

13.07.2015