LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Ćwiczenia dla uczniów dyslektycznych / Magnet smart 2

14.07.2015

Kartkówki / Magnet smart 2

13.07.2015

Klucze i transkrypcje / Magnet smart 2

13.07.2015

Proponowane zastosowanie filmów w toku lekcji / Magnet smart 2

14.07.2015

Testy / Magnet smart 2

18.08.2015

Zestawienie materiałów / Magnet smart 2

14.07.2015