LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Ćwiczenia dla uczniów dyslektycznych / Magnet smart 1

30.06.2015

Kartkówki / Magnet smart 1

30.06.2015

Klucze i transkrypcje / Magnet smart 1

29.06.2015

Proponowane zastosowanie filmów w toku lekcji / Magnet smart 1

14.07.2015

Testy / Magnet smart 1

30.06.2015

Zestawienie materiałów / Magnet smart 1

14.07.2015