LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Ćwiczenia dla uczniów dyslektycznych / Magnet smart 1

30.06.2015

Ćwiczenia dla uczniów dyslektycznych / Magnet smart 2

14.07.2015

Ćwiczenia dla uczniów dyslektycznych / Magnet smart 3

05.09.2016

Edudiagnoza / Magnet smart

17.08.2015

Kartkówki / Magnet smart 1

30.06.2015

Kartkówki / Magnet smart 2

13.07.2015

Kartkówki / Magnet smart 3

05.09.2016

Kartkówki / Magnet smart 4

06.06.2017

Klucze do testów / Magnet smart 3

05.09.2016

Klucze i transkrypcje / Magnet smart 1

29.06.2015

Klucze i transkrypcje / Magnet smart 2

13.07.2015

Klucze i transkrypcje / Magnet smart 3

05.09.2016

Nagrania do testów / Magnet smart 3

05.09.2016

Proponowane zastosowanie filmów w toku lekcji / Magnet smart 1

14.07.2015

Proponowane zastosowanie filmów w toku lekcji / Magnet smart 2

14.07.2015

Proponowane zastosowanie filmów w toku lekcji / Magnet smart 3

05.09.2016

Testy / Magnet smart 1

30.06.2015

Testy / Magnet smart 2

18.08.2015

Testy / Magnet smart 4

06.06.2017

Testy do rozdziałów

05.09.2016

Testy podsumowujące / Magnet smart 3

05.09.2016

Transkrypcje do nagrań / Magnet smart 3

05.09.2016

Transkrypcje i klucze / Magnet smart 4

06.06.2017

Zadania dla uczniów dyslektycznych / Magnet smart 4

06.06.2017

Zestawienie materiałów / Magnet smart 1

14.07.2015

Zestawienie materiałów / Magnet smart 2

14.07.2015

Zestawienie materiałów / Magnet smart 3

05.09.2016

Zestawienie materiałów dodatkowych / Magnet smart 4

06.06.2017