LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet Smart 1

12.12.2016

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet smart 2

12.12.2016

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet smart 3

05.09.2016

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Magnet smart 4

06.06.2017

Plan wynikowy / Magnet Smart 1

12.12.2016

Plan wynikowy / Magnet smart 4

06.06.2017

Plany wynikowe / Magnet Smart 2

12.12.2016

Plany wynikowe / Magnet smart 3

05.09.2016

Program nauczania / Magnet Smart 1

12.12.2016

Program nauczania / Magnet smart 2

25.09.2017

Program nauczania / Magnet smart 3

05.09.2016

Program nauczania / Magnet smart 4

06.06.2017

PSO / Magnet Smart 1

12.12.2016

PSO / Magnet Smart 2

12.12.2016

PSO / Magnet smart 3

05.09.2016

PSO / Magnet smart 4

06.06.2017

Rozkład materiału / Magnet smart 3

05.09.2016

Rozkład materiału / Magnet smart 4

06.06.2017

Rozkład materiału 1/2/3 h / Magnet Smart 2

12.12.2016

Rozkład materiału Librus / Magnet smart 3

05.09.2016

Rozkład materiału Librus / Magnet smart 4

06.06.2017

Rozkłady materiału 1/2/3 h / Magnet Smart 1

12.12.2016

Rozkłady materiału Librus 2/3 h / Magnet Smart 1

12.12.2016

Rozkłady materiału Librus 2/3 h / Magnet Smart 2

12.12.2016