LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Kartkówki (wersja DOC)

08.08.2014

Kartkówki (wersja PDF)

08.08.2014

Kartkówki SPE (wersja DOC)

08.08.2014

Kartkówki SPE (wersja PDF)

08.08.2014

Kartoteka testu po klasie 6 SPE, Matematyka z klasą 6 (DOC)

08.06.2015

Kartoteka testu po klasie 6 SPE, Matematyka z klasą 6 (PDF)

08.06.2015

Kartoteka testu po klasie 6, Matematyka z klasą 6 (DOC)

08.06.2015

Kartoteka testu po klasie 6, Matematyka z klasą 6 (PDF)

08.06.2015

Odpowiedzi do kartkówek (wersja DOC)

08.08.2014

Odpowiedzi do kartkówek (wersja PDF)

08.08.2014

Odpowiedzi do kartkówek SPE (wersja DOC)

08.08.2014

Odpowiedzi do kartkówek SPE (wersja PDF)

08.08.2014

Odpowiedzi do prac klasowych - matematyka z klasą 6 (wersja DOC)

26.08.2015

Odpowiedzi do prac klasowych - matematyka z klasą 6 (wersja PDF)

26.08.2015

Odpowiedzi do testów Sprawdź się z podręcznika

08.08.2014

Odpowiedzi do testów szóstoklasisty z www.chmura.klett

08.08.2014

Odpowiedzi do testów z podręcznika, ćwiczeń i www.chmura.klett.pl (wersja DOC)

08.08.2014

Odpowiedzi do testów z podręcznika, ćwiczeń i www.chmura.klett.pl (wersja PDF)

08.08.2014

Odpowiedzi do testów z zeszytów ćwiczeń (wersja DOC)

08.08.2014

Odpowiedzi do zadań w podręczniku (wersja DOC)

08.08.2014

Odpowiedzi do zadań w podręczniku (wersja PDF)

08.08.2014

Odpowiedzi do zadań w zeszycie ćwiczeń (wersja DOC)

08.08.2014

Odpowiedzi do zadań w zeszycie ćwiczeń (wersja PDF)

08.08.2014

Odpowiedzi do zadań z www.chmura.klett.pl (wersja DOC)

08.08.2014

Odpowiedzi do zadań z www.chmura.klett.pl (wersja PDF)

08.08.2014

Prace klasowe - matematyka z klasą 6 (wersja DOC)

26.08.2015

Prace klasowe - matematyka z klasą 6 (wersja PDF)

26.08.2015

Przedmiotowy system oceniania Matematyka z klasą 6

23.10.2014

Test kompetencji po I półroczu klasy 6 SPE, Matematyka z klasą 6 (wersja PDF)

08.08.2014

Test kompetencji po I półroczu klasy 6, Matematyka z klasą 6 (wersja PDF)

08.08.2014

1 2 ostatnia