LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Carte de France - Mapa Francji

18.08.2014

Corriges Unite 1 - Rozwiązania U1

18.08.2014

Corriges Unite 2 - Rozwiązania U2

18.08.2014

Corriges Unite 3 - Rozwiązania U3

18.08.2014

Corriges Unite 4 - Rozwiązania U4

18.08.2014

Corriges Unite 5 - Rozwiązania U5

18.08.2014

Corriges Unite 6 - Rozwiązania U6

18.08.2014

Fiches d'activite_Karty

18.08.2014

Fiches de travail_Karty pracy

18.08.2014

Guide d'exploitation du DVD_Wskazówki do pracy z DVD

18.08.2014

Guide pedagogique_Poradnik metodyczny

18.08.2014

Kartkówki

18.08.2014

Transcriptions CE - Transkrypcje zeszyt ćwiczeń

18.08.2014

Transcriptions LE - Transkrypcje podręcznik

18.08.2014

Zestaw egzaminacyjny_3

29.10.2014

Zestawy egzaminacyjne_1 i 2

29.10.2014