LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Plan dydaktyczny_Pourquoi pas ! 2

30.06.2014

Program nauczania Pourquoi Pas !

23.07.2015

Program nauczania Pourquoi Pas !

23.07.2015

Przedmiotowy system oceniania - III.0 tom 2

05.10.2016

Przedmiotowy system oceniania - III.1 tom 2

05.10.2016

Rozkład 3h/tydzień Pourquoi pas ! 2

30.06.2014

Rozkład materiału_ 2 h/tydzień_Pourquoi pas ! 2

30.06.2014

Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego_Pourquoi pas ! 2

30.06.2014

Zestawy egzaminacyjne PP2_3

29.10.2014