LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Exakt für Dich 1

01.07.2014

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Exakt für Dich 2

18.08.2015

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Exakt für Dich 3

02.09.2016

Opinia o programie nauczania / Exakt für Dich 2

17.10.2016

Opinia o programie nauczania / Exakt für Dich 3

17.10.2016

Plan wynikowy / Exakt für Dich 2

18.08.2015

Plan wynikowy / Exakt für Dich STARTER

10.09.2014

Plany wynikowe / Exakt für Dich 1

01.07.2014

Plany wynikowe / Exakt für Dich 3

02.09.2016

Program nauczania / Exakt für Dich 1

19.05.2014

Program nauczania / Exakt für Dich 2

17.10.2016

Program nauczania / Exakt für Dich 3

02.09.2016

Program nauczania / Exakt für Dich STARTER

19.05.2014

Przedmiotowy system oceniania / Exakt für Dich 1

01.07.2014

Przedmiotowy system oceniania / Exakt für Dich 2

18.08.2015

Przedmiotowy system oceniania / Exakt für Dich 3

02.09.2016

Przedmiotowy system oceniania / Exakt für Dich STARTER

01.07.2014

Rozkład materiału / Exakt für Dich STARTER

19.05.2014

Rozkłady materiału / Exakt für Dich 1

19.05.2014

Rozkłady materiału / Exakt für Dich 2

18.08.2015

Rozkłady materiału / Exakt für Dich 3

02.09.2016