LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Kartkówki dla uczniów ze SPE, Przyroda z klasą 5 (wersja DOC)

19.07.2013

Kartkówki dla uczniów ze SPE, Przyroda z klasą 5 (wersja PDF)

19.07.2013

Kartkówki, działy I-IX, Przyroda z klasą 5 (wersja DOC)

19.07.2013

Kartkówki, działy I-IX, Przyroda z klasą 5 (wersja PDF)

19.07.2013

Kartoteki i odpowiedzi do prac klasowych (wersja DOC)

19.07.2013

Kartoteki i odpowiedzi do prac klasowych (wersja PDF)

19.07.2013

Karty pracy do zadań terenowych

19.07.2013

Klucze odpowiedzi do prac klasowych dla uczniów ze SPE (wersja DOC)

26.06.2013

Klucze odpowiedzi do prac klasowych dla uczniów ze SPE (wersja PDF)

26.06.2013

Odpowiedzi do kartkówek dla uczniów ze SPE, Przyroda z klasą 5 (wersja DOC)

19.07.2013

Odpowiedzi do kartkówek dla uczniów ze SPE, Przyroda z klasą 5 (wersja PDF)

19.07.2013

Odpowiedzi do kartkówek, Przyroda z klasą 5 (wersja DOC)

19.07.2013

Odpowiedzi do kartkówek, Przyroda z klasą 5 (wersja PDF)

19.07.2013

Odpowiedzi do pytań w podręczniku

19.07.2013

Odpowiedzi do zadań w zeszycie ćwiczeń

19.07.2013

Pomysły na lekcję (wersja DOC)

19.07.2013

Pomysły na lekcję (wersja PDF)

19.07.2013

Praca z uczniem zdolnym - dodatkowe zadania

19.07.2013

Praca z uczniem zdolnym - quiz "Polska"

19.07.2013

Prace klasowe dla uczniów ze SPE, działy I-IV (Wersja DOC)

19.07.2013

Prace klasowe dla uczniów ze SPE, działy I-IV (Wersja PDF)

19.07.2013

Prace klasowe dla uczniów ze SPE, działy V-VIII (wersja DOC)

19.07.2013

Prace klasowe dla uczniów ze SPE, działy V-VIII (wersja PDF)

19.07.2013

Prace klasowe, działy I-IV (wersja DOC)

19.07.2013

Prace klasowe, działy I-IV (wersja PDF)

19.07.2013

Prace klasowe, działy V-VIII (wersja DOC)

19.07.2013

Prace klasowe, działy V-VIII (wersja PDF)

19.07.2013

Test kompetencji po klasie 4 / na początek 5 z kartoteką i odpowiedziami - wersja edytowalna DOC

05.09.2013

Test kompetencji po klasie 4 / na początek 5 z kartoteką i odpowiedziami - wersja PDF

05.09.2013

Test kompetencji po klasie 5, grupa A i B + kartoteka i odpowiedzi (wersja PDF)

17.04.2014

1 2 ostatnia