LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Kartkówki (wersja DOC)

20.06.2013

Kartkówki (wersja PDF)

20.06.2013

Kartkówki SPE (wersja DOC)

20.06.2013

Kartkówki SPE (wersja PDF)

20.06.2013

Kartoteka sprawdzianu rocznego po kl. IV / początek V

05.09.2013

Kartoteka sprawdzianu rocznego po kl. IV / początek V dla uczniów SPE

05.09.2013

Kartoteki prac klasowych (wersja DOC)

20.06.2013

Kartoteki prac klasowych (wersja PDF)

20.06.2013

Kartoteki pracy klasowej SPE (wersja DOC)

20.06.2013

Kartoteki pracy klasowej SPE (wersja PDF)

20.06.2013

Odpowiedzi do kartkówek (wersja DOC)

20.06.2013

Odpowiedzi do kartkówek (wersja PDF)

20.06.2013

Odpowiedzi do kartkówek SPE (wersja DOC)

20.06.2013

Odpowiedzi do kartkówek SPE (wersja PDF)

20.06.2013

Odpowiedzi do zadań w podręczniku (wersja DOC)

20.06.2013

Odpowiedzi do zadań w podręczniku (wersja PDF)

20.06.2013

Odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń (wersja DOC)

20.06.2013

Odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń (wersja PDF)

20.06.2013

Prace klasowe (wersja DOC)

20.06.2013

Prace klasowe (wersja PDF)

20.06.2013

Prace klasowe SPE (wersja DOC)

20.06.2013

Prace klasowe SPE (wersja PDF)

20.06.2013

Rozwiązania zadań ze sprawdzianu rocznego po kl. IV / początek V

05.09.2013

Rozwiązania zadań ze sprawdzianu rocznego po kl. IV / początek V - SPE

05.09.2013

Sprawdzian roczny po kl. IV / początek V

05.09.2013

Sprawdzian roczny po kl. IV / początek V dla uczniów SPE

05.09.2013

Test kompetencji po I półroczu klasy V (wersja DOC)

08.01.2014

Test kompetencji po I półroczu klasy V (wersja PDF)

08.01.2014

Test kompetencji po I półroczu klasy V SPE (wersja DOC)

08.01.2014

Test kompetencji po I półroczu klasy V SPE (wersja PDF)

08.01.2014

1 2 ostatnia