LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Genau 3 / Rozkłady materiału

28.08.2015

Karta monitoringu realizacji podstawy programowej / Genau! 1

14.06.2013

Karta monitoringu realizacji podstawy programowej / Genau! 4

14.10.2016

Karta monitorowania podstawy programowej / Genau 2

29.07.2014

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Genau 3

28.08.2015

Opinia o programie Genau! 4

14.10.2016

Plan wynikowy / Genau 2

29.07.2014

Plan wynikowy / Genau 3

28.08.2015

Plany wynikowe / Genau! 1

27.08.2013

Plany wynikowe / Genau! 4

14.10.2016

Program nauczania / Genau!

27.06.2013

Program nauczania / Genau!

14.10.2016

Program nauczania z opinią doradcy metodycznego / Genau 3

28.08.2015

Przedmiotowy system oceniania / Genau 2

29.07.2014

Przedmiotowy system oceniania / Genau 3

28.08.2015

Przedmiotowy system oceniania / Genau!

28.08.2013

Przedmiotowy system oceniania / Genau! 4

14.10.2016

Rozkład materiału Librus (1h/2h) / Genau! 4

14.10.2016

Rozkłady materiału / Genau 2

29.07.2014

Rozkłady materiału / Genau! 1

29.05.2013

Rozkłady materiału / Genau! 4

14.10.2016