LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Kartkówki (wersja DOC)

20.06.2013

Kartkówki (wersja DOC)

08.08.2014

Kartkówki (wersja PDF)

20.06.2013

Kartkówki (wersja PDF)

08.08.2014

Kartkówki / Matematyka z klasa 4

25.11.2012

Kartkówki SPE (wersja DOC)

20.06.2013

Kartkówki SPE (wersja DOC)

08.08.2014

Kartkówki SPE (wersja PDF)

20.06.2013

Kartkówki SPE (wersja PDF)

08.08.2014

Kartoteka sprawdzianu po I półroczu kl. IV

21.03.2013

Kartoteka sprawdzianu po I półroczu kl. IV - SPE

21.03.2013

Kartoteka sprawdzianu rocznego po kl. IV / początek V

05.09.2013

Kartoteka sprawdzianu rocznego kl. IV SPE

06.05.2013

Kartoteka sprawdzianu rocznego kl. IV SPE

06.05.2013

Kartoteka sprawdzianu rocznego po kl. IV / początek V dla uczniów SPE

05.09.2013

Kartoteka testu po klasie 6 SPE, Matematyka z klasą 6 (DOC)

08.06.2015

Kartoteka testu po klasie 6 SPE, Matematyka z klasą 6 (PDF)

08.06.2015

Kartoteka testu po klasie 6, Matematyka z klasą 6 (DOC)

08.06.2015

Kartoteka testu po klasie 6, Matematyka z klasą 6 (PDF)

08.06.2015

Kartoteki prac klasowych (wersja DOC)

20.06.2013

Kartoteki prac klasowych (wersja PDF)

20.06.2013

Kartoteki pracy klasowej SPE (wersja DOC)

20.06.2013

Kartoteki pracy klasowej SPE (wersja PDF)

20.06.2013

Materiał przygotowujący do konkursów / Matematyka z klasa 4

25.11.2012

Odpowiedzi do kartkówek (wersja DOC)

20.06.2013

Odpowiedzi do kartkówek (wersja DOC)

08.08.2014

Odpowiedzi do kartkówek (wersja PDF)

20.06.2013

Odpowiedzi do kartkówek (wersja PDF)

08.08.2014

Odpowiedzi do kartkówek SPE (wersja DOC)

20.06.2013

Odpowiedzi do kartkówek SPE (wersja DOC)

08.08.2014

1 2 3 4 ostatnia