LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Kartkówki / Matematyka z klasa 4

25.11.2012

Kartoteka sprawdzianu po I półroczu kl. IV

21.03.2013

Kartoteka sprawdzianu po I półroczu kl. IV - SPE

21.03.2013

Kartoteka sprawdzianu rocznego kl. IV SPE

06.05.2013

Kartoteka sprawdzianu rocznego kl. IV SPE

06.05.2013

Materiał przygotowujący do konkursów / Matematyka z klasa 4

25.11.2012

Odpowiedzi do pytań z podręcznika / Matematyka z klasą 4

25.11.2012

Praca z uczniami ze SPE / Matematyka z klasa 4

25.11.2012

Praca z uczniem zdolnym / Matematyka z klasą 4

25.11.2012

Prace klasowe / Matematyka z klasą 4

25.11.2012

Propozycja analizy diagnozy wstępnej na rozpoczęcie klasy 4 i działań naprawczych / Matematyka z klasa 4

25.11.2012

Pytania do odpowiedzi ustnej / Matematyka z klasą 4

25.11.2012

Rozwiązania zadań ze sprawdzianu po I półroczu kl. IV

21.03.2013

Rozwiązania zadań ze sprawdzianu po I półroczu kl. IV - SPE

21.03.2013

Rozwiązania zadań ze sprawdzianu rocznego kl. IV

06.05.2013

Rozwiązania zadań ze sprawdzianu rocznego kl. IV - SPE

06.05.2013

Sprawdzian po pierwszym półroczu kl. IV

21.03.2013

Sprawdzian po pierwszym półroczu kl. IV - SPE

21.03.2013

Sprawdzian roczny kl. IV

06.05.2013

Sprawdzian roczny kl. IV SPE

06.05.2013

Sprawdzian wiadomości przed klasą 4 / Matematyka z klasą 4

25.11.2012

Testy kompetencji po klasie 3 / Matematyka z klasą 4

25.11.2012

Zbiór zadań z odpowiedziami - Matematyka z klasą 4

26.08.2015

„Matematyka z klasą 4” - wymagania na poszczególne oceny

24.09.2013