LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitorowania / Direkt Deutsch hautnah neu 2A i 2B

29.08.2013

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Direkt hautnah 1

16.07.2015

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej IV.1R / Deutsch hautnah neu 3

19.07.2018

Opinia doradcy metodycznego o programie / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Plan wynikowy / Direkt Deutsch hautnah neu 1

01.09.2015

Plan wynikowy / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Plany wynikowe / Deutsch hautnah neu 3

19.07.2018

Plany wynikowe / Direkt Deutsch hautnah neu 2A i 2B

29.08.2013

Plany wynikowe / Direkt Deutsch hautnah neu 1A i 1B

13.11.2012

Podręcznik i książka ćwiczeń PDF / Direkt Deutsch hautnah neu 2a

02.09.2013

Program nauczania / Deutsch hautnah neu 3

19.07.2018

Program nauczania / Direkt Deutsch hautnah neu 1A i 1B

13.11.2012

Program nauczania / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Program nauczania / Direkt Deutsch hautnah neu 2A i 2B

29.08.2013

Program nauczania z opinią doradcy metodycznego / Direkt Deutsch hautnah neu 1

01.09.2015

Przedmiotowy system oceniania / Deutsch hautnah neu 3

19.07.2018

Przedmiotowy system oceniania / Direkt Deutsch hautnah neu 2A i 2B

29.08.2013

PSO / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Rozkład materiału (.doc) / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Rozkład materiału / Deutsch hautnah neu 3

19.07.2018

Rozkład materiału / Direkt Deutsch hautnah neu 1

01.09.2015

Rozkład materiału Librus 4h / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Rozkład materiału Librus 5h / Direkt Deutsch hautnah neu 2

10.10.2016

Rozkłady materiału / Direkt Deutsch hautnach neu 2A i 2B

29.08.2013

Rozkłady materiału / Direkt Deutsch hautnah neu 1A i 1B

13.11.2012

Rozkłady materiału do dziennika elektronicznego np. Librus / Direkt Deutsch hautnah neu 1

01.09.2015

Rozkłady materiału Librus / Deutsch hautnah neu 3

19.07.2018