LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Diagnoza wstępna na rozpoczęcie klasy 4 (DOC)

26.08.2015

Diagnoza wstępna na rozpoczęcie klasy 4 (PDF)

26.08.2015

Dzienniczek obserwatora przyrody / Przyroda z klasą, 4

09.11.2012

Kartkówki czarno-białe

26.08.2015

Kartkówki z kluczem odpowiedzi

26.08.2015

Kartoteka i odpowiedzi do diagnozy na rozpoczęcie klasy 4

26.08.2015

Kartoteka testu diagnostyczego po I półroczu

21.03.2013

Kartoteka testu diagnostycznego po I połroczu - SPE

21.03.2013

Kartoteka testu diagnostycznego po II półroczu

06.05.2013

Kartoteka testu diagnostycznego po II półroczu - SPE

06.05.2013

Model odpowiedzi do testu po I półroczu - SPE

21.03.2013

Model odpowiedzi do testu po II półroczu kl. 4

06.05.2013

Model odpowiedzi do testu po II półroczu kl. 4 - SPE

06.05.2013

Model odpowiedzi testu po I półroczu kl. 4

21.03.2013

Odpowiedzi do kartkówek (DOC)

26.08.2015

Odpowiedzi do kartkówek (PDF)

26.08.2015

Odpowiedzi do zadań w podręczniku i zeszycie ćwiczeń / Przyroda z klasą, 4

09.11.2012

Pomysły na lekcję / Przyroda z klasą, 4

09.11.2012

Praca z uczniami ze SPE / Przyroda z klasą, 4

09.11.2012

Praca z uczniem zdolnym / Przyroda z klasą, 4

09.11.2012

Prace klasowe / Przyroda z klasą, 4

09.11.2012

Pytania do odpowiedzi ustnej / Przyroda z klasą, 4

09.11.2012

Test diagnozujący z przyrody po I półroczu - SPE

21.03.2013

Test diagnozujący z przyrody po I półroczu kl. IV

21.03.2013

Test diagnozujący z przyrody po II półroczu kl. IV

06.05.2013

Test diagnozujący z przyrody po II półroczu kl. IV - SPE

06.05.2013

Test kompetencji po klasie 4 + kartoteka i odpowiedzi (DOC)

26.08.2015

Test kompetencji po klasie 4 + kartoteka i odpowiedzi (PDF)

26.08.2015

Test kompetencji po klasie 4 z kartoteką i odpowiedziami - wersja edytowalna DOC

10.06.2013

Test kompetencji po klasie 4 z kartoteką i odpowiedziami - wersja PDF

10.06.2013

1 2 ostatnia