LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Diagnoza wstępna na rozpoczęcie klasy 4 (DOC)

26.08.2015

Diagnoza wstępna na rozpoczęcie klasy 4 (PDF)

26.08.2015

Dzienniczek obserwatora przyrody / Przyroda z klasą, 4

09.11.2012

Kartkówki czarno-białe

26.08.2015

Kartkówki dla uczniów ze SPE, Przyroda z klasą 5 (wersja DOC)

19.07.2013

Kartkówki dla uczniów ze SPE, Przyroda z klasą 5 (wersja PDF)

19.07.2013

Kartkówki SPE z kluczami odpowiedzi, Przyroda z klasą 6 (wersja PDF)

08.08.2014

Kartkówki SPE z kluczami odpowiedzi, Przyroda z klasą 6_dział_IV (wersja DOC)

08.08.2014

Kartkówki SPE z kluczami odpowiedzi, Przyroda z klasą 6_dział_I_III (wersja DOC)

08.08.2014

Kartkówki SPE z kluczami odpowiedzi, Przyroda z klasą 6_dział_V (wersja DOC)

08.08.2014

Kartkówki SPE z kluczami odpowiedzi, Przyroda z klasą 6_dział_VI_VII (wersja DOC)

08.08.2014

Kartkówki z kluczami odpowiedzi, Przyroda z klasą 6 (wersja DOC)

08.08.2014

Kartkówki z kluczami odpowiedzi, Przyroda z klasą 6 (wersja PDF)

08.08.2014

Kartkówki z kluczem odpowiedzi

26.08.2015

Kartkówki, działy I-IX, Przyroda z klasą 5 (wersja DOC)

19.07.2013

Kartkówki, działy I-IX, Przyroda z klasą 5 (wersja PDF)

19.07.2013

Kartoteka i odpowiedzi do diagnozy na rozpoczęcie klasy 4

26.08.2015

Kartoteka testu diagnostyczego po I półroczu

21.03.2013

Kartoteka testu diagnostycznego po I połroczu - SPE

21.03.2013

Kartoteka testu diagnostycznego po II półroczu

06.05.2013

Kartoteka testu diagnostycznego po II półroczu - SPE

06.05.2013

Kartoteki i odpowiedzi do prac klasowych (wersja DOC)

19.07.2013

Kartoteki i odpowiedzi do prac klasowych (wersja PDF)

19.07.2013

Karty pracy do zadań terenowych

19.07.2013

Klucze odpowiedzi do prac klasowych dla uczniów ze SPE (wersja DOC)

26.06.2013

Klucze odpowiedzi do prac klasowych dla uczniów ze SPE (wersja PDF)

26.06.2013

Model odpowiedzi do testu po I półroczu - SPE

21.03.2013

Model odpowiedzi do testu po II półroczu kl. 4

06.05.2013

Model odpowiedzi do testu po II półroczu kl. 4 - SPE

06.05.2013

Model odpowiedzi testu po I półroczu kl. 4

21.03.2013

1 2 3 ostatnia