LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitoringu realizacji podstawy programowej / Direkt Neu 3

29.08.2013

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Direkt neu 1A i 1B (2015)

16.07.2015

Plany wynikowe / Direkt Neu 1A i 1B

08.11.2012

Plany wynikowe / Direkt Neu 2A i 2B

08.11.2012

Plany wynikowe / Direkt Neu 3

29.08.2013

Program nauczania / Direkt Neu 1A i 1B

07.11.2012

Program nauczania / Direkt Neu 2A i 2B

08.11.2012

Program nauczania / Direkt Neu 3

29.08.2013

Przedmiotowy System oceniania / Direkt Neu 1A i 1B

08.11.2012

Przedmiotowy System oceniania / Direkt Neu 2A i 2B

08.11.2012

Przedmiotowy System Oceniania / Direkt Neu 3

29.08.2013

Rozkłady materiału / Direkt Neu 1A i 1B

07.11.2012

Rozkłady materiału / Direkt Neu 2A i 2B

08.11.2012

Rozkłady materiału / Direkt Neu 3

29.08.2013