LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

ABI - Seiten / Exakt 1

29.10.2012

ABI - Seiten / Exakt 2

29.10.2012

ABI-Seiten / Exakt 3

22.08.2014

Exakt 1 - plan wynikowy (doc)

28.08.2012

Exakt ABI Seiten

12.06.2012

Exakt kartkówki do rozdziałów 1-6

12.06.2012

Exakt klucz do kartkówek z rodziałów 1-6

12.06.2012

Exakt klucz do testów z rozdziałów 1-6

12.06.2012

Exakt Klucz do testów z rozdziału Guterstart

12.06.2012

Exakt klucz do testu końcowego

12.06.2012

Exakt klucz do zadań z książki ćwiczeń

12.06.2012

Exakt klucz do zadań z podręcznika

12.06.2012

Exakt program nauczania

12.06.2012

Exakt rozkład materiału

12.06.2012

Exakt scenariusze lekcji

12.06.2012

Exakt strona wprowadzająca

12.06.2012

Exakt Test końcowy

12.06.2012

Exakt Testy do rozdziałów 1-6

12.06.2012

Exakt Testy do rozdziału GuterStart

12.06.2012

Exakt transkrypcja nagrań

12.06.2012

Kartkówki / Exakt 1

29.10.2012

Kartkówki / Exakt 2

29.10.2012

Testy / Exakt 1

29.10.2012

Testy / Exakt 2

29.10.2012

Testy i kartkówki / Exakt 3

22.08.2014

Wskazówki metodyczne do podręcznika i książki ćwiczeń / Exakt 1

29.10.2012

Wskazówki metodyczne do podręcznika i książki ćwiczeń / Exakt 2

29.10.2012

Wskazówki metodyczne, transkrypcje, klucz do podręcznika i zeszytu ćwiczeń / Exakt 3

22.08.2014