LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Klucz do testów / Magnet 2

19.06.2018

Klucz do testów z podręcznika / Magnet 2

19.06.2018

Scenariusze lekcji / Magnet 2

19.06.2018

Spis nagrań na płycie CD dołączonej do podręcznika / Magnet 2

19.06.2018

Testy do lekcji / Magnet 2

19.06.2018

Testy podsumowujące / Magnet 2

19.06.2018

Uwagi metodyczne / Magnet 2

19.06.2018

Zadania dla uczniów dyslektycznych / Magnet 2

19.06.2018