LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Wir smart 4

07.07.2017

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej / Wir smart 5

19.07.2018

Plany wynikowe / Wir smart 4

07.07.2017

Plany wynikowe / Wir smart 5

19.07.2018

Program nauczania / Wir smart 4

07.07.2017

Program nauczania / Wir smart 5

13.06.2018

Przedmiotowy system oceniania / Wir smart 5

19.07.2018

PSO / Wir smart 4

07.07.2017

Rozkłady materiału / Wir smart 5

19.07.2018

Rozkłady materiału 1,2,3 h / Wir smart 4

07.07.2017

Rozkłady materiału Librus / Wir smart 5

19.07.2018

Rozkłady materiału Librus 1,2,3 h / Wir smart 4

07.07.2017