LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

NOWOŚĆ Diagnoza. Tabela do zapisu obserwacji.

13.09.2018

DRUK_Informacja o gotowości szkolnej_MEN 74

07.03.2019

Dyplomy_6-latek

28.06.2018

Karty diagnostyczne: jesień i wiosna_6-latek

28.06.2018

Karty obrazkowe: liczby_6-latek

28.06.2018

Karty obrazkowe: litery_6-latek

28.06.2018

Nagrania audio: CD1, CD2, CD3_6-latek

28.06.2018

Nagrania efektów dźwiękowych do scenariuszy_6-latek

28.06.2018

NOWOŚĆ Diagnoza_przewodnik dla nauczyciela

20.09.2018

NOWOŚĆ_Scenariusze_utwory literackie

22.01.2019

Propozycje wpisów do dziennika_6-latek

28.06.2018

Scenariusze do j. angielskiego z nagraniami mp3_6-latek

28.06.2018

Scenariusze okolicznościowe_6-latek

28.06.2018

Scenariusze teatrzyków_6-latek

28.06.2018