LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Plan dydaktyczny nauczania j. francuskiego

16.08.2017

Plan wynikowy_klasa VII

16.08.2017

Program nauczania j. francuskeigo w klasach 7-8 szkoły podstawowej

16.08.2017

Przedmiotowy system oceniania

16.08.2017

Spis tematów do dziennika elektronicznego

16.08.2017