LektorKlett

Kategorie Bazy Wiedzy

Tytuł▲ Data publikacji

Plan dydaktyczny nauczania j. francuskiego

16.08.2017

Plan dydaktyczny nauczania języka francuskiego / Club @dos 2

09.08.2018

Plan wynikowy nauczania języka francuskiego / Club @dos 2

09.08.2018

Plan wynikowy_klasa VII

16.08.2017

Program nauczania j. francuskeigo w klasach 7-8 szkoły podstawowej

16.08.2017

Program nauczania języka francuskiego / Club @dos 2

09.08.2018

Przedmiotowy system oceniania

16.08.2017

Przedmiotowy System Oceniania języka francuskiego w szkole podstawowej / Club @dos 2

09.08.2018

Spis tematów do dziennika elektronicznego

16.08.2017

Spis tematów do dziennika elektronicznego / Club @dos 2

09.08.2018